ทัวร์กระบี่  เกาะพีพี ทะเลแหวก  ดำน้ำที่อ่าวมาหยา  ดูปะการังถ้ำไวกิ้ง  เดินเล่นหาดไร่เลย์
  (GG 0086)


คำอธิบาย: C:\Users\AEY\Desktop\dbkk-37-01.jpgคำอธิบาย: C:\Users\AEY\Desktop\dbkk-37-01.jpgคำอธิบาย: C:\Users\AEY\Desktop\dbkk-37-01.jpg

 

 

วันแรก  
XX: XX น. ออกจากเดินทางจากกรุงเทพ
15.30 น. เข้าเช็คอินที่โรงแรม................................................. (กรุณาเลือกจากรายการด้านล่าง)
 วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. รถรอรับที่โรงแรมที่พักเพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ
09.30 น. เรือออกจากหาดไร่เลย์ มุ่งสู่เกาะพีพี จังหวัดกระบี่
10.30 น. เรือถึงท่าเรืออ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน เดินชมทัศนียภาพอันงดงามของอ่าวโล๊ะดาลัม เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของฝากที่ระลึกบนเกาะ
12.00 น. อิ่มอร่อยกับอาหารกลางวันรสชาติแสนอร่อยบรรยากาศริมทะเล เกาะพีพีดอน
13.00 น. เรือนำท่านออกจากเกาะพีพีดอน นำเที่ยวหมู่เกาะพีพีเล ล่องเรือ ชมทัศนียภาพอันงดงามของ “ถ้ำไวกิ้ง, อ่าวปิเละ, อ่าวโล๊ะชามะ” สนุกสนานเพลิดเพลินกับการเล่นน้ำดูปะการัง ท่ามกลางฝูงปลามามายหลายชนิดที่อ่าวมาหยา
15.30 น. เรือออกเดินทางออกจากเกาะพีพีดอน มุ่งสู่หาดไร่เลย์ , หาดอ่าวนาง
17.00 น. เรือถึงหาดนพรัตน์ธารา รถส่งถึงที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย ค้างคืนที่โรงแรมที่พัก      
 วันที่สาม
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
 พักผ่อนตามอัธยาศัย *เช็คเอาท์จากที่พัก ฝากกระเป๋ากับโรงแรม
08.00 น. รถรอรับที่โรงแรมที่พักเพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือหางยาว (เรือหัวโทง) แบบฉบับเรือท่องเที่ยวทะเลไต้ มุ่งหน้าสู่ "ทะเลแหวก" ที่เป็นแนวสันทรายเชื่อมต่อระหว่าง 3 เกาะเช่น เกาะไก่ เกาะทับ และเก้าหม้อ เข้าด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว "อันซีน อิน ไทยแลนด์"
สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการังและฝูงปลา
12.00 น. ออกเดินทางต่อไปยังเกาะปอดะ รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค (ข้าวกล่อง) เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 น. ออกเดินทางต่อไปยังอ่าวไร่เลย์ ชมทัศนียภาพบริเวณ "หาดถ้ำพระนาง" ชมนักท่องเที่ยวปีนผา พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก เตรียมตัวเดินทางกลับ
17.30 น. รถรอรับที่โรงแรมเพื่อเดินทางกลับ
วัน                               เช้า                                   เที่ยง                              เย็น
 วันแรก                         -                                     -          -
 วันที่สอง                        มี                                     มี                                   -
 วันที่สาม                        มี                                     มี                                   -
เกี่ยวกับอาหาร  อาหารที่รวมอยู่ในโปรแกรมทัวร์เป็นอาหารไทย-อาหารทะเล หากที่ไม่สามารถรับประทานอาหารชนิดใด หรือต้องการ ทานมังสวิรัติ  และอาหารที่จัดให้มุสลิมสามารถรับประทานได้  โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ขณะทำการจอง

เมื่อท่านสั่งซื้อโปรแกรมนี้ ท่านสามารถซื้อทัวร์เพิ่มในราคาสุดพิเศษดังนี้
รายการทัวร์                                        ราคาผู้ใหญ่                              ราคาเด็ก                     ชาวต่างชาติ                         ราคาต่อกลุ่ม
ภูเก็ตแฟนตาซี+อาหารค่ำ+รถรับส่ง  2,200 บาท                         2,000 บาท                         2,900 บาท                          -
เพิ่มอาหารมื้อละ                                         300 บาท                       200 บาท               500 บาท                    2,000 บาท
ใช้รถนอกโปรแกรม เที่ยวละ                                               -                                     -                                        -                             600 บาท
มัคคุเทศก์ส่วนตัว วันละ                                      -                                   -                                      -                           1,000 บาท

ราคาดังกล่าวรวม    ราคาปกติท่านละ 5,xxx บาท  พิเศษเพียง 3,990 บาท
- รถรับส่ง
- โรงแรมที่พัก 3 วัน 2 คืนในจังหวัดกระบี่
- โปรแกรมท่องเที่ยวรอบเมืองกระบี่
- โปรแกรมทัวร์เกาะพีพี โดยเรือเฟอร์รี่ เรือเร็ว (เรือเฟอร์รี่ปรับอากาศจะสามารถให้บริการได้เฉพาะเมื่อมีคณะร่วมเดินทางเกิน 10 คน)
- โปรแกรมท่องเที่ยวทะเล “ทะเลแหวก” โดยเรือหางยาว
- อาหารตามรายการข้างต้น
- ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม   

  คำอธิบาย: C:\Users\GGVOYAGE\Desktop\download (1).jpgคำอธิบาย: C:\Users\GGVOYAGE\Desktop\download.jpg
โรงแรม อ่าวนาง ออลซีซั่น บีช รีสอร์ท   อยู่หาดอ่าวนาง    075-661598
โรงแรม อ่าวนางซันเซ็ท รีสอร์ท   อยู่หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง 075-637441
โรงแรม กระบี่รีสอร์ท    หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง  (บ.กระบี่รีสอร์ท 02-2089165 )
 โรงแรม บุรีธารา รีสอร์ท  หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง  075-638277
โรงแรม บ้านอ่าวนาง รีสอร์ท  หาดอ่าวนาง


ทัวร์แช่ธารน้ำตกร้อน เดินป่าสระมรกต (GG 0087)

111


08.30 น. รถรับนักท่องเที่ยวที่พักในเขตหาดคลองม่วง หาดอ่าวนาง หาดนพรัตน์ธารา เดินทางสู่ อำเภอคล่องท่อม
09.45 น นำท่านสู่น้ำตกร้อน สายน้ำแร่ธรรมชาติที่เกิดจากตาน้ำใต้พิภพ ไหลผ่านลำธารและตกลงมาเป็นชั้นน้ำตกหินปูนเล็ก ๆ ที่น้ำนั้นมีอุณหภูมิเพียง 30 – 35 องศา เหมาะกับการแช่เพื่อสุขภาพ ซึ่งที่นั้นเปรียบได้กับ สปาแห่งธรรมชาติ จากนั้น ชมสาธิตการกรีดยางพารา
12.00 ทานอาหารเที่ยงแบบปิกนิก
12.30 น นำท่านเดินสู่ เขตรักษาพันธ์สัตย์ป่า เขาปะ – บางคราม นำท่านเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาน้อจู้จี้ ป่าดิบชื้นที่ราบต่ำผืนสุดท้ายของประเทศไทยและเป็นป่าแห่งเดียวของโลกที่ค้นพบนกแต้วแร้วท้องดำ เพลิดเพลินกับเส้นทางธรรมชาติ สระมรกต สระน้ำสวยใสกลางป่าใหญ่ ต้นกำเนิดจากตาน้ำใต้ดินไหลผ่านชั้นหินปูนแล้วตกตะกอน จึงทำให้มองเป็นสีเขียวมรกต สนุกสนานกับการเล่นน้ำ
14.30 น. นมัสการพระอาจารย์จำเนียรและกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่มีพระพักต์สวยที่สุดในภาคใต้ วัดถ้ำเสือ
16.00 น. เดินทางกลับที่พัก โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข ราคา ผู้ใหญ่ ราคาเด็ก
ราคาพิเศษ 750 บาท 400 บาท
โปรแกรมทัวร์นี้รวม
น้ำดื่ม น้ำแข็ง+ผลไม้ เค้ก 3 รส, ค่าอาหารกลางวัน,บริการน้ำดื่ม และผลไม้, ค่าธรรมเนียมการเข้าชมอุทยาน, มัคคุเทศก์มีประสบการณ์, ประกันภัยนักท่องเที่ยว

 

           โปรแกรมทัวร์ พายเรือคายัค ณ เกาะห้อง  (GG 0088)
     คำอธิบาย: http://www.tourkrabi.com/images/1170096248/hong_krabi2.jpg    คำอธิบาย: http://www.tourkrabi.com/images/1170096248/hong_krabi.jpg    คำอธิบาย: http://www.tourkrabi.com/images/1181664792/kayakhong01.gif    คำอธิบาย: http://www.tourkrabi.com/images/1170096248/hong_krabi3.jpg


รายละเอียดโปรแกรม
08.00 น.           รถรับคณะจากโรงแรมที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือคลองม่วง
09.00 น.           เริ่มการเดินทางด้วยเรือหาง(long-tailed Boat) ปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะห้อง พายคายัครอบหมู่เกาะห้อง ชมทะเลใน ( Lagoon ) อันสวยงามและเป็นที่มาของชื่อเกาะเกาะห้อง พักผ่อนเล่นน้ำ และชมธรรมชาติอันเป็นที่มาของป่าเกาะแห่งอันดามัน เกาะเล็กน้อยใหญ่มากมาย เล่นน้ำชมฝูงปลาอย่าใกล้ชิด
            เดินเล่นบนหาดทรายที่ขาวละเอียดและนุ่มดุจแป้ง เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยกับสายลมและเสียงคลื่นถ่ายภาพน้ำทะเลสีเขียวมรกต เล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการังที่สวยงาม
12.00 น.           ทานเที่ยงแบบปิกนิก ที่อ่าวโละปีเละ
13.00 น.           เกาะเหลาลาดิง ( เกาะพาราไดส์ ) เกาะที่ถูกซุกซ่อนไว้โดยธรรมชาติแต่แฝงไว้ด้วยความสวยงามของหาดทรายและเงียบสงบเป็นส่วนตัวเกาะผักเบี้ย เดินเล่นบนหาดทรายที่ขาวละเอียดและชมประติมากรรมหินที่มีรูปร่างแปลกตา
16.00 น.           เดินทางกลับสู่ท่าเรือหาดคลองม่วง
17.00 น.           นำคณะส่งที่พักโดยสวัสดิภาพ
เงื่อนไข  ราคา       ผู้ใหญ่                    ราคาเด็ก
 ราคาพิเศษ        1,200 บาท                650 บาท
 โปรแกรมทัวร์นี้รวม
ค่าบริการเรือหางยาวนำเที่ยว, ค่าอุปกรณ์เรือคายัค พาย และเสื้อชูชีพ
ค่าอาหารกลางวัน (อาหารกล่อง), เครื่องดื่มและผลไม้, ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ, มัคคุเทศก์มีประสบการณ์
ประกันภัยนักท่องเที่ยว    

 

       เที่ยวอันดามัน สำราญใจ  …  5วัน 4คืน (GG 0089)
คำอธิบาย: http://phuketairportthai.com/uploads/profiles/0000000001/filemanager/images/Laem-Phromthep_3.jpg


วันแรก XX: XX     ออกเดินทางจากกรุงเทพ...
XX:XX   เข้าเช็คอินที่โรงแรม................................................. (กรุณาเลือกจากรายการด้านล่าง)
คำอธิบาย: http://1.bp.blogspot.com/-Oo9W5rUIuWA/UjPGYzEmJxI/AAAAAAAAAQ4/rQHzFBLG67c/s640/e0b895e0b8b0.jpg  คำอธิบาย: http://adventure.tourismthailand.org/photo/other/ko-panyi/01.jpg

วันที่สอง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. ออกเดินทาง พร้อมมัคคุเทศก์ เพื่อเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(2)บน เกาะปันหยีหมู่บ้านกลางน้ำที่เป็นที่อาศัยของชาวพื้นเมือง
13.30 น. ชมทัศนียภาพรอบๆ อุทยานฯ แวะชมเกาะตะปู เขาพิงกัน และถ้ำลอด
16.00 น. เดินทางกลับสู่โรงแรม
17.00 น. ถึงโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ค้างคืนที่โรงแรม

 คำอธิบาย: http://www.oknation.net/blog/home/user_data/file_data/201301/16/63915de07.jpg   คำอธิบาย: http://api.ning.com/files/QSRlIpBINVHVGSgO4T4kaq-w3T-yjO-aDBYEjGKZxKiqKIOzGZ7Bjm*xMiWZTkWtDRRO8ng7KeKAcySmpExtNHOGeIlRQxzc/tajlandia23maya.jpg?width=721
 
วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.30 น. ออกเดินทางจากท่าเทียบเรือ มุ่งสู่อุทยานฯ หมู่เกาะพีพี ชมทัศนียภาพระหว่างการเดินทาง มัคคุเทศก์และพนักงานคอยบริการเครื่องดื่ม และของว่างบนเรือ
10.15 น. เรือถึงอ่าวมาหยา สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง The Beach
เล่นน้ำชมแหล่งปะการัง น้ำใสเห็นฝูงปลาสวยงามแหวกว่ายใต้ท้องทะเล
  ออกเดินทางผ่านไปยังอ่าวโละซามะ และอ่าวปิเละ ซึ่งได้รับขนานนามว่าเป็น สระว่ายน้ำกลางทะเลจากทิวทัศน์สวยงาม ท่ามกลางโขดหินและหน้าผาสูงชัน
 แวะถ่ายภาพ และชมบริเวณหน้าถ้ำไวกิ้ง หรือ ถ้ำรังนกนางแอ่น ชมฝูงปลาสวยงามที่อาศัยอยู่หน้าถ้ำ
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบ International Buffet ที่ภัตตาคารบนเกาะพีพี
14.00 น. เข้าเช็คอินที่โรงแรมพีพี โฮเต็ล (หรือเทียบเท่า)
  ค้างคืนในโรงแรมที่พัก
   คำอธิบาย: http://sv5.postjung.com/imgcache/data/861/861521-img-1426337703-1.jpg   คำอธิบาย: http://www.phiphi-tour.com/images/slide/phiphi05.jpg
วันที่สี่
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย / เลือกซื้อของฝากหรือกิจกรรมบนเกาะพีพี

12.00 น. *เช็คเอาท์ จากโรงแรมที่พัก พร้อมนำกระเป๋าติดตัวไปด้วย
14.30 น. พบกันที่จุดตรวจตั๋วนักท่องเที่ยว ท่าเทียบเรือต้นไทร เกาะพีพีดอน 100 เมตรจากโรงแรม
15.00 น. ออกเดินทางโดยเรือโดยสารปรับอากาศ จากท่าเทียบเรือต้นไทร มุ่งหน้าสู่กระบี่
17.00 น. ถึงท่าเทียบเรือ หาดนพรัตน์ธารา ส่งท่านที่โรงแรม
 เช็คอินที่โรงแรมศรีสุขสันต์ รีสอร์ท หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง
  ชมทัศนียภาพรอบๆ / พักผ่อนตามอัธยาศัย ค้างคืนที่โรงแรม
            คำอธิบาย: http://www.krabimyholiday.com/images/krabi-4-island-poda.jpg

วันที่ห้า
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
08.00 น. รถรับจากโรงแรม ไปยังท่าเรือ
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็วมุ่งหน้าสู่ทะเลแหวก
 สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ หรือพักผ่อนตามอัธาศัย
11.00 น. พักผ่อนที่เกาะปอดะ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่อ่าวไร่เลย์
 พักผ่อนตามอัธยาศัย ก่อนขึ้นเรือกลับ
14.00 น. ถึงท่าเทียบเรือ ส่งท่านที่โรงแรม เช็คเอาท์เตรียมตัวเดินทางกลับ
XX:XX น. รถรับที่โรงแรม แวะซื้อของฝาก 
ราคาดังกล่าวรวม    ราคาปกติท่านละ 8,xxx บาท   พิเศษเพียง 6,250 บาท

- โรงแรมระดับ 3-4 ดาว (จำนวน 5 วัน 4 คืน) รวมอาหารเช้า , โปรแกรมท่องเที่ยวรอบเกาะภูเก็ต ,  โปรแกรมท่องเที่ยวอุทยานฯ ทางทะเล “อ่าวพังงา” ,  โปรแกรมท่องเที่ยวเกาะพีพี โดยเรือเฟอร์รี่ , ตั๋วเรือปรับอากาศเกาะพีพี - หาดอ่าวนาง , รถรับส่งท่าเรือกระบี่ - โรงแรม , โปรแกรมท่องเที่ยวทะเลแหวก 4 เกาะ โดยเรือเร็ว , อาหารตามรายการข้างต้น,
ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม
อาหารที่รวมอยู่ในรายการทัวร์
วัน                เช้า                   เที่ยง            เย็น
 วันแรก  -                      -                 -
 วันที่สอง           มี                     มี                -
 วันที่สาม           มี                     มี                -
 วันที่สี่             มี                       -           
 วันกลับ มี                     มี                -

ช่วงเวลา                           ราคาผู้ใหญ่      ราคาเด็ก       ชาวต่างชาติ                                                                           
01 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม     6,250 บาท      2,500 บาท      7,250 บาท
01 พฤศจิกายน - 30 เมษายน  7,950 บาท      2,500 บาท      8,950 บาท
21 ธันวาคม - 20 มกราคม      9,450 บาท      2,500 บาท      10,450 บาท

โรงแรมในแพคเกจทัวร์นี้
โรงแรมไดมอนด์ คอทเทจ รีสอร์ท & สปา    หาดกะตะ-กะรน รวมอาหารเช้า เข้าพักในคืนแรกและคืนที่สอง
โรงแรมพีพี โฮเต็ล    อ่าวต้นไทน (เกาะพีพี) รวมอาหารเช้า   เข้าพักในคืนที่สาม
โรงแรมบุรีธารา รีสอร์ท  หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง รวมอาหารเช้า  เข้าพักในคืนที่สี่

 

ทัวร์ปีนหน้าผา ท้าความสูง หาดไร่เลย์ (ครึ่งวัน) (GG 0090)

คำอธิบาย: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQhc_PmeFpNIhsWezC6a_kp9JCQSQ0ETe7FI5k0NGurl1ztMRr3Jg

8.30 - 8.45 น.➽ รับท่านจากโรงแรม ที่พักหาดอ่าวนาง เพื่อเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวน้ำเมา
9.00 น.    ➽ เดินทางสู่อ่าวไร่เลย์ เพื่อนำท่านผจญภัยกับการปีนหน้าผาจริงที่อ่าวไร่เลย์ ซึ่งเป็นสถานที่ปีนหน้าผาที่มีชื่อเสียงระดับโลก        ➽ เริ่มต้นด้วยครูผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำ และสอนให้ท่านรู้จักการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และนำท่านปีนหน้าผาเต็มรูปแบบ ทั้งในแบบ Top – Rope คือรูปแบบการปีนหน้าผาโดยมีเชือกดึงจากด้านบน และแบบ Lead Climbing คือการปีนแบบผู้ปีนนำเชือกขึ้นสู่ด้านบนด้วยตัวเอง
14.00 น.        ➽ เดินทางกลับและส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรม ที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

 

           ทัวร์ปีนหน้าผา ท้าความสูง หาดไร่เลย์ (เต็มวัน ) (GG 0091)


8.30 - 8.45 น.➽ รับท่านจากโรงแรม ที่พักหาดอ่าวนาง เพื่อเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวน้ำเมา
9.00 น.           ➽ เดินทางสู่อ่าวไร่เลย์ เพื่อนำท่านผจญภัยและร่วมสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่กับการปีนหน้าผาจริงที่อ่าวไร่เลย์            ➽ เริ่มต้นด้วยครูผู้เชี่ยวชาญจะแนะนำ และสอนให้ท่านรู้จักการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ และนำท่านปีนหน้าผาเต็มรูปแบบ ทั้งในแบบ Top – Rope คือรูปแบบการปีนหน้าผาโดยมีเชือกดึงจากด้านบน และแบบ Lead Climbing คือการปีนแบบผู้ปีนนำเชือกขึ้นสู่ด้านบนด้วยตัวเอง
➽ อิ่ม อร่อยกับอาหารกลางวัน ท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม
ช่วงบ่าย           ➽ นำท่านปีนหน้าผาในจุดที่สวยงามอื่น ๆ ของอ่าวไร่เลย์ และในระดับที่ยากขึ้น ท้าทายความสามรถของท่านมากยิ่งขึ้น ซึ่งท่านจะได้เห็น ได้สัมผัสทัศนียภาพอันสวยงามของอ่าวไร่เลย์-อ่าวต้นไทรในมุมมองที่คนอื่นไม่เคยได้เห็น
17.00 น.        ➽ เดินทางกลับ และส่งทุกท่านกลับถึงโรงแรม ที่พักโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจไปอีกนานแสนนาน  

ราคา/1 ท่าน                                       ปีนหน้าผา-ครึ่งวัน                       ปีนหน้าผา-เต็มวัน
ผู้ใหญ่
(พักหาดอ่าวนาง)                                            1,000.-                                     1,700.-
ผู้ใหญ่
(พักตัวเมืองกระบี่ - คลองม่วง - ทับแขก)          1,200.-                                       1,900.-

อัตราค่าบริการรวม :                 
✔ รถรับ-ส่ง ที่พัก       ✔ ค่าบริการปีนผาตามรายการ          ✔ อาหารกลางวัน (เฉพาะทัวร์เต็มวัน)
✔ น้ำดื่ม         ✔ ประกันภัยนักท่องเที่ยว     ✔ ค่าเรือรับ-ส่ง
✔ มัคคุเทศก์มืออาชีพ            ✔ ค่าอุปกรณ์ปีนหน้าผา

 

กระบี่ ทะเลแหวก เกาะพีพี อ่าวมาหยา ทะเลตรัง ถ้ำมรกต 4 วัน (GG 0092)

คำอธิบาย: C:\Users\GGVOYAGE\Desktop\download.jpg คำอธิบาย: C:\Users\GGVOYAGE\Desktop\kohphiphi_p06.jpgวันที่หนึ่ง
19.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่ ด้วยรถตู้รุ่นใหม่ล่าสุด
วันที่สอง
06.30 น. ฟ้าสางที่ จ.กระบี่ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) นำสัมภาระเข้าที่พัก (พัก โรงแรมกระบี่ ห้องละ 2 ท่าน)
08.30 น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ทะเลแหวก (Unseen) ชม เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะพีพี นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ซามะ อ่าวปิเล๊ะ
12.00 น.บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่เกาะพีพี ( มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อน เล่นน้ำกันตามสบายที่ อ่าวต้นไทร จากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดกันต่อที่ เกาะไม้ไผ่ และชมสุสานหอย 45 ล้านปี ตอนเย็นๆ นำท่านออกเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย เข้าที่พัก
19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองกระบี่กันตามสบาย
วันที่สาม
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) จากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าเรือหาดปากเมง
09.30 น. นำท่านลงเรือทัวร์ลำใหญ่ ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ ให้ท่านพักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป ดำน้ำดูปะการังกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมุก นำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำมรกต (Unseen)

12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคบนเรือ (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังอ่อนหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก และ เกาะม้า กันให้จุใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง นำท่านออกเดินทางกลับกทม
19.00 น. บริการอาหารเย็น คณะทัวร์จ่ายเอง
วันที่สี่    ถึงกทม…
9 ท่าน ราคา 4,900 บาท   /    8 ท่าน ราคา 5,200 บาท

อัตรานี้รวม
- ค่ารถตู้ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด , ค่าที่พัก 1 คืน (พักโรงแรม 1 คืน ตามรายการระบุ) , ค่าอาหาร 5 มื้อ, ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง , ค่าธรรมเนียมต่างๆ , ค่าประกันอุบัติเหตุ วงเงิน 200,000 บาท/ท่าน , ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

 

      ดำน้ำ ดูประการัง เกาะราชาทัวร์ + เกาะคอรัลด้วยเรือสปีดโบ้ท (GG 0093)

        คำอธิบาย: เกาะราชาทัวร์เกาะคอรัลด้วยเรือสปีดโบ้ท

        คำอธิบาย: เกาะราชาทัวร์เกาะคอรัลด้วยเรือสปีดโบ้ท

       คำอธิบาย: เกาะราชาทัวร์เกาะคอรัลด้วยเรือสปีดโบ้ท

 

8.00 น.    รับจากทุกโรงแรมบนเกาะภูเก็ต
09.30 น.  ออกเดินทางจากท่าเรือ โดยเรือเร็วถึงเกาะเฮ เล่นน้ำ ดำน้ำตื้นหรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัย ท่านสามารถเล่นน้ำที่หาด เดินเล่น หรือเลือก สนุกกับกิจกรรมทางน้ำมากมาย เช่น พาราเซลลิ่ง บานาน่าโบ๊ท ซีวอล์กเกอร์ (กิจกรรมนี้ไม่รวมในอัตราค่าบริการ)
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
หลังรับประทานอาหาร มีเวลาให้ท่านได้ผ่อนคลาย พักผ่อนตามอัธยาศัย บนชายหาดที่ขาวสะอาด
13.30 น.  ออกเดินทางต่อไปยังเกาะราชา เล่นน้ำ ดำน้ำตื้น ชมปะการัง บริเวณอ่าวปะตก หรือ อ่าวคอนแค สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำน้ำชมปะการัง ตื่นตาตื่นใจกับปะการังหลากสีสัน ปลานานาชนิด และชีวิตได้ทะเลหลากหลายชนิด หรือเลือกพักผ่อน ก่อนเตรียมตัวกลับท่าเรือ
15.30 น.  เดินทางกลับถึงท่าเรือ
16.30 น.  นำท่านกลับถึงโรงแรมโดยสวัสดิภาพ
ราคา    ผู้ใหญ่  2,000 บาท/คน           เด็ก        1,500 บาท/คน
ราคาพิเศษ จองก่อน 15 ก.ย.2558 (แต่ใช้สิทธิ์ใด้ทุกวันตลอดปี) ผู้ใหญ่ 1,200 บาท/คน   เด็ก900 บาท/คน
ราคานี้รวม
รถรับส่งจากทุกโรงแรมบนเกาะภูเก็ต (ไม่มีชาร์จเพิ่ม)
อุปกรณ์ดำน้ำ
ทัวร์ไกด์ (ตลอดประจำทริป)ไทยและอังกฤษ
เครื่องดื่ม บนเรือ น้ำดื่ม โค๊ก แฟนต้า
อาหารเที่ยงแบบบุปเฟ่บนร้านอาหารริมหาด
เสื้อชูชีพ
ประกันภัยอุบัติเหตุรายบุคคล 

 

   แพ็คเกจ 3วัน2คืน รวมห้องพักภูเก็ต : ทัวร์เกาะพีพี + พายเรือแคนนู ทัวร์อ่าวพังงา (GG 0094)
   คำอธิบาย: http://www.thailovetrip.com/admin/photo2/556.jpg     คำอธิบาย: http://static.weloveshopping.com/shop/phuketgift/tachai.jpg


วันที่ 1     ออกจากกรุงเทพ   นำท่านมุ่งหน้าไปเช็คอินที่ The New Decoration of Paradise ใจกลางเมืองป่าตอง ห้องสวย สะอาด

                 คำอธิบาย: เกาะพีพีเกาะไม้ไผ่โดยเรือใหญ่ Comfortable        คำอธิบาย: เกาะพีพีเกาะไม้ไผ่โดยเรือใหญ่ Comfortable        คำอธิบาย: http://www.oknation.net/blog/home/blog_data/38/25038/images/puket-sea.jpg
วันที่ 2     เที่ยวเกาะพีพีโดยเรือComfortable
07:30 น. รถตู้แบบ Private
08:30 น. รถถึงท่าเรือ เช็คอิน แล้วเดินขึ้นเรือเลยครับ แวะเข้าห้องอาหารของเรือ เรามีเครื่องดื่มร้อน (กาแฟ และชา) พร้อมเครื่องดืมเย็น (น้ำดื่ม โค๊ก และแฟนต้า ชาดำเย็น) เสริฟ
10:30 น. ถึงเกาะไม้ไผ่ ดำน้ำ ดูปะการังน้ำตื้นสามารถดูได้รอบเกาะ ว่ายน้ำ เดินเล่น (ทรายขาวละเอียดรอบเกาะ) หรือจะเดินดูธรรมชาติที่ยังดิบ ๆ อยู่รอบเกาะ
12:30 น. ทุกคนกลับขึ้นเรือ และเข้าห้องอาหารและเครื่องดืมครับ อาหารเที่ยงแบบบุฟเฟต์ ที่นั่งสบาย หน้าต่างบานใหญ่ล่องช้า ๆ ผ่านแนวเกาะพีพีทั้งเกาะ มุ่งหน้าไปยังอ่าวที่มีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมรับประทานอาหารไปด้วย
13:30 น. เดินทางถึงอ่าวมาหยา มีสามหาดอยู่ในอ่าว หาดเดอะบีช (ที่ถ่ายทำหนังเรื่องเดอะบีช) หาดเล็ก อยู่ตรงข้างกับหาดมาหยา หรือหาดเดอะบีช และหาด Donald อยู่ตรงกลาง เรือลอยลำกลางอ่าว ทุกคนลงเล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง หรือจะว่ายน้ำเข้าหาด
14:30 น. เต็มอิ่มกับอ่าวมาหยา ทัวร์ไกด์ แนะนำให้ทุกคนเตรียมกล้องถ่ายรูป และ ยืนประจำด้านกราบซ้าย เรือลำที่โดดเด่นที่สุด วิ่งล้อมรอบเป็นวงกลมชมทิวทัศยน์ อ่าวโละสามะ อ่าวปิเละ ถ้ำไวกิ้ง ตัดผ่านช่องแคบของสองเกาะ คือ เกาะพีพีดอน และ เกาะพีพีเล มุ่งหน้าไปยังเมืองเล็ก ๆ ของเกาะพีพีดอน
14:50 น. เรือจอดที่ท่าเรือเมืองเกาะพีพี ทุกคนขึ้นเรือเพื่อสำรวจเกาะ (ต้องจ่ายค่าขึ้นเกาะคนละ 20 บาท)
15:40 น. เรือมุ่งหน้ากลับภูเก็ตแบบเต็มกำลัง

16:50 น. ถึงท่าเรือ รถตู้คันเดิม นำทุกท่านกลับที่พัก       
  คำอธิบาย: http://www.phuketandamantravel.com/uploads/product/ProPict18255812530.jpg   คำอธิบาย: http://www.phuketandamantravel.com/uploads/product/PicFive110255711572.jpg

                                                 
วันที่ 3     ทัวร์อ่าวพังงา พายเรือแคนนู เขาตะปู
07.45 น. เช็คเอ้าท์จากโรงแรม (นำกระเป๋าขึ้นรถไปด้วยครับ) ตรงไปยังท่าเรือ
09.30 น. เรือออกจากท่าเรือ โดยเรือใหญ่ มุ่งหน้าสู่ เกาะพนัก โดยเรือใหญ่ (Escort Boat)
10.30 น. เรือถึงเกาะพนัก ลงพายเรือแคนู ผ่านถ้ำที่สวยงามตระการตา เดินทางต่อไปยังถ้ำค้างคาว เรือพายในถ้ำจนสุดทะลุไปยังบริเวณป่าโกงกาง ดูวิถีชีวิต สัตว์น้ำต่าง ๆ เรือออกเดินทางไป เขาพิงกัน และ เขาตะปู อ่าวพังงา สัมผัสความ งดงามของธรรมชาติตลอดเส้นทาง
13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเรือแบบบุฟเฟ่ต์
14.30 น. ออกเดินทางต่อไปยัง เกาะห้อง ลักษณะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่พายเรือชมห้องต่างๆ อันตระการตา เล่นน้ำที่ เกาะละวะ หรือ พายเรือแคนนูด้วยตนเอง และพักผ่อนตามอัธยาศัย
15.30 น. เรือเดินทางกลับภูเก็ต

ราคา (ใช้ได้วันนี้ - 31 ตุลาคม 2558)
ผู้ใหญ่   6,900 บาท/คน (ห้องคู่ นอนสองคน), จองขั้นต่ำ 2 คนขึ้นไป
8,900 บาท/คน (ห้องเดี่ยวนอนคนเดียว)
เด็ก       5,300 บาท/คน (นอน Extra Bed กับพ่อแม่)

     ราคานี้รวม
•     ห้องพัก2 คืนพร้อมอาหารเช้า ที่ The New Decoration of Paradise หาดป่าตอง
•     ทัวร์เที่ยวเกาะพีพี กับเรือ Speed Comfortable Boat (ลักซูรีจริง ๆ) พร้อมอาหารเที่ยง
•     ทัวร์เที่ยวเกาะพังงา เกาะตาปู เกาะปันหยี พายแคนูเกาะห้อง พร้อมอาหาเที่ยง

•     ทัวร์รอบเกาะภูเก็ตครึ่งวันไม่รวมอาหารเที่ยง
•     รถ Private พร้อมคนขับและน้ำมัน Standby บริการ 24 ชั่วโมงตลอดทั้งสามวันที่อยู่ใน Package ของเรา
•     ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ตลอดทั้งสามวัน สองคืน

 

  • ทัวร์กระบี่ – ตรัง แบบ 3 วัน 2 คืน นอนกระบี่ 1 คืน นอนตรัง 1 คืน (GG 0095)

คำอธิบาย: http://topicstock.pantip.com/camera/topicstock/2012/03/O11781790/O11781790-12.jpgคำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/854/026/000/1419430351-UntitledPa-o.jpgคำอธิบาย: http://www.xetasale.com/media/catalog/product/f/i/file_89_4.jpgคำอธิบาย: http://www.phudoilay.com/south/krabi/images/talaywak03.jpg
คำอธิบาย: http://www.krabipackages.com/images/content/original-1399566764178.jpgคำอธิบาย: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR5dt0tMX9KlxecaRP9n-JRdw9qxYszAJEqmc6mTxEtJtVtZTX_-gคำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/949/006/000/1373108553-20120224IM-o.jpg

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – กระบี่

18.30 น. พร้อมกันออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่

วันที่สอง กระบี่ – ทะเลแหวก – เกาะปอดะ- เกาะไก่- เกาะทับ- เกาะหม้อ

06.30 น. ฟ้าสางที่ จ.กระบี่ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) นำสัมภาระเข้าที่พัก (พัก โรงแรมกระบี่ ห้องละ 2 ท่าน)
08.30 น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ทะเลแหวก (Unseen)ชม เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะพีพี นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส ชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ซามะ อ่าวปิเล๊ะ
12.00 น.บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่เกาะพีพี ( มื้อที่ 2) จากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดกันต่อที่ เกาะไม้ไผ่ และชมสุสานหอย 45 ล้านปี ตอนเย็นๆ นำท่านออกเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย เข้าที่พัก
19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองกระบี่กันตามสบาย

วันที่สาม เกาะกระดาน- เกาะมุก - เกาะเชือก - เกาะม้า

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 4) จากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าเรือหาดปากเมง
09.30 น. นำท่านลงเรือทัวร์ลำใหญ่ ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ ให้ท่านพักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป ดำน้ำดูปะการังกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมุก นำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำมรกต (Unseen)
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคบนเรือ (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังอ่อนหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก และ เกาะม้า กันให้จุใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง นำท่านออกเดินทางเข้าที่พัก และถ่ายรูปพระอาทิตย์ยามเย็นสวยๆบริเวณชายหาดปากเม็ง หรือเล่นน้ำทะเลตามอัธยาศัย(กรณีพักหาดปากเมง)
19.00 น. บริการอาหารเย็นรสเด็ด อาหารที่นี่เป็นอาหารทะเลสดใหม่จริงๆ(มื้อที่ 6) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ ถ้ำเลเขากอบ- สระมรกต -น้ำตกร้อน

07.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งเค้กเมืองตรังกลับบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ล่องเรือมุดถ้ำ ชมหินงอก-หินย้อย อันสวยงามและความน่าพิศวงภายใน ถ้ำเลเขากอบ จากนั้นออกเดินทางสู่ สระมรกต
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่สระมรกต ( มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินป่าศึกษาธรรมชาติเส้นทางทีน่า-โจลิฟสู่ สระมรกต (Unseen) ชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มีสีสันสวยงามของ สระน้ำผุด สระแก้วและสระมรกต พักผ่อนกันตามสบาย จากนั้นนำท่านชม น้ำตกร้อน (Unseen in Thailand) ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี
20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่ห้า กรุงเทพฯ   ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคา…5,900.- บาท

อัตรานี้รวม
- ค่ารถ
- ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรม 2 คืน ตามรายการระบุ)
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง , ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

 

เที่ยวกระบี่ ทะเลแหวก เกาะหม้อ เที่ยวพังงา หมู่บ้านเกาะปั่นหยี เขาตะปู
(GG 0096)

          คำอธิบาย: C:\Users\GGVOYAGE\Desktop\images (1).jpgคำอธิบาย: C:\Users\GGVOYAGE\Desktop\images (2).jpg

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ – กระบี่
19.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กระบี

วันที่สอง กรุงเทพฯ – กระบี่ - ทะเลแหวก – เกาะหม้อ - พังงา
06.30 น. ฟ้าสางที่ จ.กระบี่ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) นำสัมภาระเข้าที่พัก (พัก โรงแรม กระบี่ ห้องละ 2 ท่าน)
08.30 น. ออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ ทะเลแหวก (Unseen ) ชม เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่ หาดนพรัตน์ธารา
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 2) หลังอาหาร นำท่านออกเดินทางสู่ จ.พังงา นำท่านเข้านมัสการศาลหลักเมือง จังหวัดพังงา จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรมพังงา
18.30 น.รับประทานอาหารเย็น(มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองพังงากันตามสบาย
วันที่สาม พังงา - เที่ยวหมู่บ้านเกาะปั่นหยี เขาตะปู – กรุงเทพฯ
06.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม( มื้อที่4 )หลังอาหารนำท่านเดินทางไป นั่งเรือ ไปเกาะปันหยี เกาะเล็ก ๆ ชมหมู่บ้านกลางน้ำ ชมสนามฟุตบอลกลางน้ำ และชมบ้านชาวเล มากถึง 300 หลังคา และสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของคนที่นี้ นอกจากนี้ ท่านสามารถเลือกซื้อสิ้นค้าที่ระลึก จากชาวบ้านที่วางขายให้แก่นักท่องเที่ยวได้ที่นี้อีกด้วย จากนั้นนำท่านนั่งเรือไปที่ เขาพิงกัน เพื่อไปชม เขาตะปู ให้เวลาอิสระกับการถ่ายรูปกันแบบจุใจ
12.00 น .บริการการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5 ) หลังจากนั้น นำท่านเดินทางกลับท่าเรือ เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ เหมาะสมแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ
18.00น. แวะทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย คณะทัวร์จ่ายเอง

วันที่สี่ กรุงเทพฯ
04.00 น.ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
อัตรานี้รวม      ราคา……5,200….บาท
- ค่ารถตู้ VIP COMMUTER
- ค่าที่พัก 1 คืน (พักโรงแรม 1 คืน ตามรายการระบุ)
- ค่าอาหาร 5 มื้อ
- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง , ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

 

เที่ยวกระบี่ ทะเลแหวก เกาะหม้อ สุสานหอย น้ำตกร้อน สระมรกต  (แบบ 2 วัน 1 คืน)   (GG 0097)
คำอธิบาย: C:\Users\GGVOYAGE\Desktop\เกาะไก่.jpgคำอธิบาย: C:\Users\GGVOYAGE\Desktop\e0b881e0b8a3e0b8b0e0b89ae0b8b5e0b988-e0b882e0b8a2e0b8b0e0b8a5e0b989e0b899e0b897e0b8b0e0b980e0b8a5e0b981e0b8abe0b8a7e0b881-3.jpg


วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ -กระบี่
19.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่ ด้วยรถตู้ VIP COMMUTER


วันที่สอง กระบี่ – ทะเลแหวก - ชม เกาะปอดะ –อ่าวพระนาง – เกาะไก่ – เกาะหม้อ - เกาะหม้อ- เกาะพีพี
06.30 น. ฟ้าสางที่ จ.กระบี่ พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
08.30 น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ทะเลแหวก (Unseen) ชม เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่เกาะพีพี นำท่านชมหาดทรายขาว น้ำทะเลใส
12.00 น.บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 2) หลังอาหารพักผ่อน เล่นน้ำกันตามสบายที่ บนเกาะพีพี่ หลังจากนั้นนำท่านชมทัศนีย์ภาพ จุดชมวิวของเกาะพีพี เดินขึ้นเนินเขาผ่านบันไดและพื้นลาดชันสักเล็กน้อยก็จะพบกับวิวทิวทัศน์ของเวิ้งอ่าวต้นไทร และอ่าวโละดาลัม ทิวเขาหินปูน และผืนทะเลสีฟ้าคราม สัญลักษณ์ของเกาะพีพีดอน หลัง อ่าวต้นไทร จากนั้นนำท่านดำน้ำดูปะการังหลากสีและฝูงปลานานาชนิดกันต่อที่ เกาะไม้ไผ่ ตอนเย็นๆ นำท่านเดินทางสู่เกาะพีพี จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย เข้าที่พักที่ โรงแรม บนเกาะพีพี (นอนรีสอทร์บนเกาะพีพี 2คืน)
19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีบนเกาะพีพีกันตามสบาย

วันที่สาม สุสานหอย 45 ล้านปี-เกาะพีพี
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม( มื้อที่4 ) (นอนรีสอทร์บนเกาะพีพี 2คืน) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมสุสานหอย 45 ล้านปี จากนั้นนำท่านล่องเรือ เที่ยวชม อ่าวปิเละ อ่าวปิเละ บริเวณนี้น้ำทะเลใสสะอาดมาก ทำให้เรามองเห็นแนวปะการังมากมายใต้น้ำใสๆได้อย่างชัดเจน จากนั้นนำท่านล่องเรือไปชมความสวยงามของ อ่าวมาหยา อ่าวโล๊ซามะ อ่าวปิเล๊ะ

12.00 น.บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 5) หลังอาหาร นำท่าน ล่องเรือชม "เกาะพีพีเล" เกาะพีพีดอน ชม "ถ้ำพญานาค พี จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนกันตามสบาย เข้าที่พักที่ โรงแรม บนเกาะพีพี 19.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) หลังอาหารพักผ่อนหรือท่องราตรีบนเกาะพีพีกันตามสบาย

วันที่สี่ น้ำตกร้อน – สระมรกต –วัดถ้ำเสือ กรุงเทพ
07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม( มื้อที่7 )หลังอาหารนำท่านเดินทางไปยังท่าเรือ น้ำท่านเข้าชมน้ำตกร้อน ซึ่งก็ใกล้ๆ กับสระมรกต เป็นอ่างอาบน้ำธรรมชาติกลางป่ารองรับ สายน้ำตก ที่ไหลหลั่นลง มาจากเนินเขา น้ำตกร้อน สายน้ำแร่ ที่ไหลมาพร้อมๆ กับไออุ่นเพื่อสุขภาพโดยเฉพาะ มีลักษณะ เป็นธารน้ำพุร้อนผุด ขึ้นมาจากใต้ดินตาม ธรรมชาติ จากนั้นนำท่านเข้าชมสระมรกต สระมรกต ( Unseen) ชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มีสีสันสวยงามของ สระน้ำผุด สระแก้วและสระมรกต พักผ่อนกันตามสบาย
12.00 น.บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 8) หลังอาหาร นำท่านเดินกลับ แวะซื้อของฝาก จากนั้นมุ่งหน้าสู่ กรุงเทพฯ แวะทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย คณะทัวร์จ่ายเอง
วันที่สี่ กรุงเทพฯ
04.00 น.ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ

อัตรานี้รวม        ราคา……5,900….บาท
- ค่ารถตู้ VIP COMMUTER
- ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรม 2 คืน ตามรายการระบุ)
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง , ค่าธรรมเนียมต่างๆ

 

ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี เกาะพีพี วีไอพี (เรือใหญ่) อ่าวพังงา แคนู (เรือหางยาว)  
(GG 0098)
คำอธิบาย: ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี เกาะพีพีเรือท้องกระจก อ่าวพังงา แคนู  คำอธิบาย: ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี เกาะพีพีเรือท้องกระจก อ่าวพังงา แคนู    คำอธิบาย: ทัวร์ภูเก็ตแฟนตาซี เกาะพีพีเรือท้องกระจก อ่าวพังงา แคนู


ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ที่พัก : โรงแรม ไอบิส กะตะ
เดินทางตั้งแต่ : 1 เมษายน 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2558
วันเปิดบริการ : ทุกวัน ยกเว้น วันพฤหัสบดี
ช่วงเวลาเปิดบริการ : ตลอดทั้งปี
ผู้ใหญ่ 6,500 บาท/ท่าน, เด็ก 5,400 บาท/ท่าน
วันแรก
***   ออกเดินทางจากกรุงเทพ
• เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 17.00 น. เดินทางออกจากที่พัก ถึงภูเก็ต แฟนตาซี ชม Theme Park สวนสนุกคุณหนู เกมส์ การละเล่นพื้นเมืองของไทย ผสมผสานกับสไตล์ต่างประเทศ รับประทานอาหารค่ำ International Buffet Dinner ที่ภัตตาคารมโนห์ราทอง ภูเก็ตแฟนตาซี 21.00 น. พบสุดยอดเทคโนโลยี่.. การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยประยุกต์ที่ผสานเทคโนโลยีการแสดงระดับโลก จนกลายเป็นเอกลักษณ์สุดยอดการแสดงเพียงหนึ่งเดียวในโลกสัมผัสประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นตะลึงกับ เทคนิคอิลลูชั่น (illusion) มิติมายากลลวงตายิ่งใหญ่ ร่วมผจญภัยกับหนุมานและเหล่าทหารวานร ระทึกใจกับยุทธหัตถีที่น่าพรั่งพรึง ตื่นระทึกกับแสงสีตระการตา ชมเทคนิคการระเบิดเพลิงอันน่าตื่นใจ พลิ้วไหวกับลีลาเริงก่ายกลางอากาศกับบันจี้บัลเล่ต์ เคลิบเคลิ้มกับเหล่านางกินรีร่ารำกลางเวหา หรรษากับคาราวานช้างหลายสิบเชือกยิ่งใหญ่บนเวที และพบความอัศจรรย์กับภาพอันน่าพิศวงที่ปรากฏตรงหน้า เมื่อช้างถูกเสกลอยขึ้นมาบนอวกาศ และหายวับไปในชั่วพริบตา นี่! เป็นเพียง เสี้ยวของมิติมายาและความมหัศจรรย์ เหนือการแสดงใด ที่จะตรึงตาคุณไว้ตลอดการแสดง
23.00 น. นำท่านกลับถึงที่พัก

วันที่สอง
xx.xx น.รถรับจากโรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ (เวลารับที่แน่นอนขึ้นอยู่ที่โรงแรมที่พัก)
08.00 น.เดินทางถึงท่าเทียบเรือ เช็คอินที่ท่าเทียบเรือรัษฎา ท่าเทียบเรือมาตรฐานประจำจังหวัดภูเก็ต
08.30 น.ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ หมู่เกาะพีพี โดยเรือเฟอร์รี่ มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง ภายในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำหน้ากาก ท่อหายใจและเสื้อชูชีพ
10.15 น.ถึงท่าเรืออ่าวต้นไทร เกาะพีพีดอน เพื่อส่งลูกค้าที่โดยสารมาอย่างเดียวที่กาะ หลังจากนั้นเรือจะนำลูกค้านั่งเรือชมความงดงามรอบเกาะพีพีเล หลงใหลมนต์เสน่ห์ของอ่าวมาหยา ร่วมถ่ายภาพความงดงามของเวิ้งอ่าวโละซามะ และน้ำทะเลเขียวใสดั่งมรกตของอ่าวปิเละ รวมถึงตำนานถ้ำไวกิ้งหรือถ้ำรังนก จากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะพีพีดอน เพื่อลงเล่นน้ำและทำกิจกรรม ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น ณ อ่าวปะการัง สัมผัสกับสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอันดามัน ด้วยการดำน้ำแบบ Snorkelling 
12.20 น.รับประทานอาหารกลางวัน อิ่มอร่อยกับหลากเมนูอาหารที่ร้านอาหารบนเกาะพีพีดอน หลังจากอิ่มหนำ ท่านสามารถเดินเล่น เลือกซื้อของฝาก หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย เก็บภาพความงดงามของเวิ้งอ่าวต้นไทร และอ่าวโละดาลัมเป็นที่ระลึก 14.30 น.พร้อมกันที่ท่าเทียบเรืออ่าวต้นไทร เรือออกเดินทางกลับเกาะภูเก็ต บริการผลไม้บนเรือ พักผ่อน นั่งดาดฟ้าเรือชมบรรยากาศท้องทะเล พนักงานเสริฟ์อาหารว่าง
16.30 น. ถึงท่าเรือจังหวัดภูเก็ต นำท่านส่งที่พักโดยสวัสดิภาพ

วันที่สาม
10.00 น. เช็คเอาท์ออกจากที่พัก แวะนมัสการพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ขนาดใหญ่ และชมฝูงลิงธรรมชาติที่วัดสุวรรณคูหา เดินทางสู่ท่าเรือ ลงเรือหางยาว ชมธรรมชาติอันสวยงามของป่าชายเลน ภูเขาหินปูนยิ่งใหญ่ และสัตว์ป่าที่อุทยาน

แห่งชาติอ่าวพังงา เขาตาปู (James Bond island) สนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือแคนูที่เกาะทะลุ รับประทานอาหารเที่ยงที่หมู่บ้านกลางทะเล เกาะปันหยี
17.30 น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

ราคารวม
1. ค่าที่พักพร้อมอาหารเช้า และมื้ออาหารตามที่ระบุ
2.  ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. ค่าอาหาร + ชมการแสดง ภูเก็ตแฟนตาซี

 

      ทัวร์เมืองภูเก็ต ดำน้ำที่เกาะสิมิลัน เกาะตาชัย (GG 0099)
คำอธิบาย: C:\Users\GGVOYAGE\Desktop\20140516_3_1400210936_949763.jpg     คำอธิบาย: C:\Users\GGVOYAGE\Desktop\20140516_3_1400210997_676961.jpg

ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
ที่พัก : โรงแรม ไอบิส กะตะ
เดินทางตั้งแต่ : 1 เมษายน 2558 ถึง 31 ตุลาคม 2558
วันเปิดบริการ : ทุกวัน
ช่วงเวลาเปิดบริการ : 15 ตุลาคม 2557 ถึง 15 พฤษภาคม 2558

ผู้ใหญ่ 7,850 บาท/ท่าน, เด็ก 5,300 บาท/ท่าน

วันแรก
***  ออกเดินทางจากกรุงเทพ
• ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมชิโน-โปรตุกีส ตึกและอาคารโบราณสีสันสดใสในเมืองเก่าภูเก็ต
• แวะนมัสการหลวงพ่อแช่ม ณ วัดฉลอง เพื่อความเป็นสิริมงคล
• ชมความสวยงามของแหลมพรหมเทพ
• นมัสการพระพุทธมิ่งมงคลฯ (พระใหญ่) ณ ยอดเขานาคเกิด
• เลือกซื้อของฝากของที่ระลึก เครื่องประดับ จังหวัดภูเก็ต
• เช็คอินเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง

06.00 - 07.00 น. รถตู้รับท่านออกจากที่พัก เดินทางสู่ท่าเรือทับละมุ
08.00 น. รถตู้บริการรับแขกทุกท่าน ถึงท่าเรือทับละมุเพื่อเช็คอิน พร้อมกับเลือกรับอุปกรณ์ดำน้ำโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
08.30 น. - 9.00 น. ออกเดินทางจากที่ท่าเรือส่วนตัว
10.15 (30) น. เดินทางถึงหมู่เกาะสิมิลัน ดำน้ำ ณ จุดแรกที่เกาะ 9 โดยมีไกด์ประจำเรือให้การดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งบนเรือ และในน้ำ เพลิดเพลินไปการการดำน้ำชมฝูงปลาน้อยใหญ่
11.30 น. เดินทางถึงเกาะ 8 ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะทั้งหมด 11 เกาะ และเอิบอิ่มไปกับอาหารบุฟเฟ่ที่ได้จัดเตรียมไว้ และแขกสามารถพักผ่อนได้ตามอัธยาศัย ณ จุดว่ายน้ำในระดับที่น้ำทะเลไม่ลึกมากนัก
12.45 น. เดินทางออกจากเกาะ 8 ไปสู่จุดดำน้ำจุดที่สองต่อไป ชมฝูงปลาที่แหวกว่ายอย่างมีอิสระเสรี และอิ่มเอมไปกับฝูงปลานาๆ ชนิดในระหว่างนั้น ท่านจะได้รับบริการเครื่องดื่ม

13.40 น. เดินทางถึงเกาะ 4 กลับท่าสามารถที่จะชมค้างคาวแม่ไก่ ได้ที่เกาะนี้และสนุกสนานไปกับการถ่ายรูปหน้าหาด และเล่นน้ำได้ตามอัธยาศัย
14.45 น. ตรวจเช็คสัมภาระของท่านแล้วพบกันที่จุดนัดพบหน้าหาด เดินทางออกจากเกาะ 4 และบอกอำลาหมู่เกาะสิมิ

ลัน
16.20 น .เดินทางถึงท่าเรือ ตรวจรับสัมภาระที่นำมา พร้อมบริการชา กาแฟก่อนที่จะขึ้นรถเดินทางกลับ
16.30 : ถึงท่าเรือ ส่งคืนอุปกรณ์ และเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

วันที่สาม
05.45 - 07.00 น. เช็คเอาท์ รับท่านออกจากที่พัก
08.00 น. ท่านจะได้รับอุปกรณ์ดำน้ำพร้อมรับประทานอาหารเช้า “ชา กาแฟ ฯ”
08.40 น.มัคคุเทศก์จะแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และออกเดินทางจากท่าเรือด้วยเรือเร็วสู่เกาะตาชัย
10.10 น.เดินทางถึงเกาะตาชัย และพบกับโลกใต้ทะเลที่งดงามได้ที่จุดดำน้ำ จุดที่ 1 ณ ที่แห่งนี้ท่านจะได้พบกับปะการังอ่อนและปะการังแข็งนานาชนิด ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของปลาสวยงามในระดับน้ำที่ไม่ลึกมากนัก ส่วนจุดที่ 2 ท่านจะได้สัมผัสกับโลกใต้น้ำที่น่าอัศจรรย์
12.20 น.เดินทางกลับสู่หาดทรายที่ขาวละเอียดอีกครั้ง รับประทานอาหารกลางวัน ปิคนิค(อาหารกล่อง)
13.30 น.เดินป่าตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยมีมัคคุเทศก์ แนะนำเส้นทางการเดินป่าตามเส้นทางที่อุทยานกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนระบบนิเวศ การเดินป่าใช้เวลาประมาณ 20 นาที ท่านจะได้พบกับปูไก่ (สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บริเวณอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันเท่านั้น) และท่านจะได้พบกับหอยมรกตหนึ่งเดียวในโลกซึ่งได้รับประราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
15.00 น.เดินทางกลับสู่ท่าเรือ
16.30 น.ถึงท่าเรือ ท่านสามารถเลือกซื้อของที่ระลึก พร้อมรับสัมภาระของท่าน
18.00 น. เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ

 ราคารวม
1. มื้ออาหารตามที่ระบุ
2. ค่านำชมและท่องเที่ยวตามระบุในรายการ
3. ประกันภัยนักท่องเที่ยวทางทะเล
4. ที่พักตามเลือก พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
5. รถรับ - ส่ง ตลอดการเดินทาง

 

ทัวร์ดำน้ำดูประการังที่เกาะลิบง – ตรัง–กระบี่   แบบ 5 วัน (GG 0100)
( นอนบนเกาะลิบง ดำน้ำเกาะกระดาน ชมถ้ำมรกต เที่ยวทะเลกระบี่ )

     คำอธิบาย: C:\Users\GGVOYAGE\Desktop\download.jpg     คำอธิบาย: C:\Users\GGVOYAGE\Desktop\images.jpg

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ -ตรัง
19.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ตรัง ด้วยรถตู้ VIP COMMUTER
วันที่สอง ตรัง – เกาะลิบง
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) จากนั้นออกเดินทางสู่ ท่าเรือหาดปากเมง
09.30 น. นำท่านลงเรือทัวร์ลำใหญ่ ออกเดินทางสู่เกาะลิบง ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ ให้ท่านพักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป ดำน้ำดูปะการังกันตามอัธยาศัย ที่เกาะเหลาเหลียง
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคบนเรือ (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นที่เกาะตะเกียง ดำน้ำดูปะการังกันตามอัธยาศัย จากนั้นนำทุกท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก ชมสะพานปลาที่ยาวลงสู่ทะเล และสัมผัส ชีวิตของชาวทะเล บนเกาะลิบง
19.00 น. บริการอาหาร อาหารที่นี่เป็นอาหารทะเลสดใหม่จริงๆ(มื้อที่ 3) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย บนเกาะลิบง
วันที่สาม เกาะกระดาน – ถ้ำมรกต – เกาะมุก –เกาะเชือก – เกาะม้า -กระบี่
07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4 ) จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ ให้ท่านพักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป ดำน้ำดูปะการังกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมุก นำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำมรกต (Unseen)
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคบนเรือ (มื้อที่ 5) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังอ่อนหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก และ เกาะม้า กันให้จุใจ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัด กระบี่
19.00 น. บริการอาหาร(มื้อที่ 6 ) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย เข้าพักที่โรงแรม เมืองกระบี่
วันที่สี่ เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ สุสานหอย ล้านปี กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่ 7 ) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา นำท่านลงเรือ Speed Boat ออกเดินทางสู่ทะเลแหวก (Unseen) ชม เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทับ เกาะหม้อ พักผ่อน ถ่ายรูปกันตามสบาย
12.00 น.บริการอาหารกลางวัน ( มื้อที่ 8) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปชมสุสานหอย 45 ล้านปี ชมสุสานหอย ให้อิสระกับการถ่ายรูป สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับ สู่ท่าเรือ แวะซื้อของฝาก จากนั้นมุ่งหน้าสู่ กรุงเทพฯ แวะทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย คณะทัวร์จ่ายเอง
วันที่ 5 กรุงเทพฯ
04.00 น.ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ
อัตรานี้รวม      ราคา……6,000….บาท
- ค่ารถตู้ VIP COMMUTER
- ค่าที่พัก 2 คืน (พักโรงแรม 2 คืน ตามรายการระบุ)
- ค่าอาหาร 8 มื้อ
- ค่าเรือนำเที่ยวพร้อมอุปกรณ์ดำน้ำดูปะการัง , ค่าธรรมเนียมต่างๆ
- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (ตามกรมธรรม์)

 

ดำน้ำชมปะการังและฝูงปลา ทะเลแหวก+เกาะปอดะ+หาดถ้ำพระนาง
                           (  2วัน 1คืน )    (GG 0101)


คำอธิบาย: http://www.tourkrabi.com/images/1176142445/talawaek02.jpg


คำอธิบาย: http://www.tourkrabi.com/images/1176142445/talawaek03.jpg


คำอธิบาย: http://www.tourkrabi.com/images/1176142445/talawaek01.jpg

 

 

 

 

รายละเอียดโปรแกรม
วันแรก

XX: XX น.          ออกเดินทางจากกรุงเทพ
15.30 น.            เข้าเช็คอินที่โรงแรม................................................. (กรุณาเลือกจากรายการด้านล่าง)
ชมทัศนียภาพโดยรอบที่พัก  หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย ค้างคืนที่โรงแรมที่พัก

 วันที่สอง

07.00 น.            รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม
*เช็คเอาท์จากที่พัก ฝากกระเป๋ากับโรงแรม
08.00-08.30  น.  รถรอรับที่โรงแรมที่พักเพื่อเดินทางไปยังท่าเรือ
09.00 น.            ออกเดินทางโดยเรือหางยาว (เรือหัวโทง) แบบฉบับเรือท่องเที่ยทะเลไต้ มุ่งหน้าสู่ "ทะเลแหวก" ที่เป็นแนวสันทรายเชื่อมต่อระหว่าง 3 เกาะเช่น เกาะไก่ เกาะทับ และเก้าหม้อ เข้าด้วยกันอย่างน่าอัศจรรย์ อีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยว "อันซีน อิน ไทยแลนด์"
สนุกสนานกับการเล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการังและฝูงปลา หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น.            ออกเดินทางต่อไปยังเกาะปอดะ รับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิค (ข้าวกล่อง) เล่นน้ำ ดำผิวน้ำชมปะการัง หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย
14.00 น.            ออกเดินทางต่อไปยังอ่าวไร่เลย์ ชมทัศนียภาพบริเวณ "หาดถ้ำพระนาง" ชมนักท่องเที่ยวปีนผา พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.00 น.            เดินทางกลับที่พัก เตรียมตัวเดินทางกลับ
16.30 น.            เดินทางกลับกรุงเทพ

ราคาดังกล่าวรวม

โรงแรมระดับ 3 ดาวในจังหวัดกระบี่
โปรแกรมท่องเที่ยวรอบเมืองกระบี่
โปรแกรมท่องเที่ยวทะเล “ทะเลแหวก”
อาหารตามรายการข้างต้น
ประกันภัยนักท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

 

โรงแรม กระบี่รีสอร์ท (02-2089165 กทม.)   หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง  075-637030/ 075-637031-2

โรงแรม บุรีธารา รีสอร์ท  หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง 075-638277

โรงแรม เบสเวสเทอร์น บ้านอ่าวนาง รีสอร์ท หาดอ่าวนาง  075-638277

โรงแรม ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท  หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง 075-638002

โรงแรม บีชเทอเรจ รีสอร์ท หาดอ่าวนาง 075-637180

 

ตรัง... ดำน้ำดูปะการัง  ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะม้า เกาะกระดาน เกาะรอก 5 วัน     (GG 0102)
คำอธิบาย: C:\Users\GGVOYAGE\Desktop\ถ้ำมรกต-เกาะมุก-2.jpg คำอธิบาย: C:\Users\GGVOYAGE\Desktop\images.jpg คำอธิบาย: C:\Users\GGVOYAGE\Desktop\e_976238.jpg


วันที่หนึ่ง
19.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.กระบี่ ด้วยรถตู้รุ่นใหม่ล่าสุด
วันที่สอง ...ถ้ำมรกต เกาะเชือก เกาะกระดาน เกาะม้า
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1)
09.00น. คณะทัวร์ทุกท่านพร้อมกันที่ท่าเรือปากเมง
09.30 น. นำท่านลงเรือทัวร์ลำใหญ่ ออกเดินทางสู่ เกาะกระดาน ชมทัศนียภาพอันสวยงามของทะเลอันดามันใต้ ให้ท่านพักผ่อนริมหาดทราย ถ่ายรูป ดำน้ำดูปะการังกันตามอัธยาศัย จากนั้นออกเดินทางสู่ เกาะมุก นำท่านชมความสวยงามอันน่าพิศวงของ ถ้ำมรกต (Unseen)
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคบนเรือ (มื้อที่ 2) หลังอาหารนำท่านดำน้ำดูปะการังอ่อนหลากสีและฝูงปลานานาชนิดที่ เกาะเชือก และ เกาะม้า สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับท่าเรือหาดปากเมง นำท่านออกเดินทางเข้าที่พัก
19.00 น. บริการอาหารเย็นรสเด็ด อาหารที่นี่เป็นอาหารทะเลสดใหม่จริงๆ(มื้อที่ 3) จากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สาม... เกาะรอกนอก เกาะนอกใน หาดปากเมง
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(มื้อที่ 4)
08.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะรอกโดยเรือใหญ่ เกาะที่มีความสมบูรณ์แห่งหนึ่งของไทย น้ำใส ป่ากลางทะเลเชี่ยวชอุ่ม ปลากาตูนหลากสี ปะการังอ่อน
และมีแหล่งดำน้ำที่สวยงาม เช่น อ่าวหินงาม อ่าวต้นไทร แหลมหลักเขต อ่าวปังกา
10.00 น. ดำน้ำบริเวณอ่าวหินงามและแหลมหลักเขต ชมปะการังเขากวาง และดอกไม้ทะเล หลากสี ไปต่อกันที่หัวเกาะรอกซึ่งปะการังอ่อนสวยมากเพลิดเลินกับปลานานาชนิดและอ่าวปังกา

เกาะรอกนอกจะมีหาดทรายขาวละเอียดยาวกว่า 800 เมตร เล่นน้ำชมปะการังกับน้ำใสๆสีฟ้าครามของทะเลอันดามัน
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ (มื้อที่ 5)
13.00 น. ดำน้ำต่อที่เกาะนอกใน บริเวณอ่าวใหญ่อยู่บริเวณเกาะรอกในและเกาะรอกนอก ชมแนวปะการังที่แนวยาวกว่าหนึ่งกิโลเมตร
จากนั้น เล่นน้ำ เดินเล่นแนวชายหาดตามอัธยาศัย
15.00 น. เดินทางกลับชายหาดปากเมง
19.00 น. บริการอาหารเย็นรสเด็ด อาหารที่นี่เป็นอาหารทะเลสดใหม่จริงๆ(มื้อที่ 6)
วันที่สี่
07.00 น. บริการอาหารเช้า(มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านช้อปปิ้งเค้กเมืองตรังกลับบ้าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเลเขากอบ ล่องเรือมุดถ้ำ ชมหินงอก-หินย้อย อันสวยงามและความน่าพิศวงภายใน ถ้ำเลเขากอบ จากนั้นออกเดินทางสู่ สระมรกต
12.00 น. บริการอาหารกลางวันแบบปิกนิคที่สระมรกต ( มื้อที่ 8) ชมความสวยงามของสระน้ำธรรมชาติที่มีสีสันสวยงาม จากนั้นนำท่านชม น้ำตกร้อน (Unseen in Thailand) ซึ่งมีเพียงแห่งเดียวในเมืองไทย อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อนกันตามสบาย จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี
19.00 น. แวะทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย คณะทัวร์จ่ายเอง
20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ
วันที่ห้า  กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
อัตราค่าบริการ 6,200 บาท/ท่าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าเรือเดินทางท่องเที่ยวไป-กลับ 4 เกาะ และเกาะรอกนอก เกาะรอกใน ,  ค่าชูชีพและอุปกรณ์ดำน้ำ , ค่าอาหาร 8 มื้อ, ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน , ค่ามัคคุเทศก์ทางทะเลตลอดการเดินทาง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีแอนด์จี วอยาส 92/133  ม.สุชาวาลัย ถนนสุขาภิบาล1 ซ.3  ต.บางศรีเมือง  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000
G & G Voyage Ltd.,Part 92/133 M.Suchavalai, Sukkapiban 1 Rd., Soi3, Bangsrimuang, Nontaburi 11000
Tel: 02-447-8397 Fax: 02-447-8398   Mobile: 086-666-1567, 089-135-3936  E-mail : ann@ggvoyages.com

© Copyright 2015 www.ggvoyages.com  Designed By : wipavadee boonyatha