ล่องแก่งเรือยาง + เขื่อนแก่งกระจาน +ตลาดน้ำอัมพวา จังหวัดเพชรบุรี (GG 0066)

คำอธิบาย: http://www.touronthai.com/gallery/photo/29002005/kangkrajan_rather11.jpgคำอธิบาย: http://www.banplatabtimresort.com/images/bank/tesrtest/hinghoy/hinghoy001.jpgคำอธิบาย: https://maetangtour.files.wordpress.com/2012/06/img_2545.jpg


07.00  เจอกัน ณ จุดนัดพบ ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ. แก่งกระจาน เพชรบุรี   เดินทางถึงที่พัก เก็บสัมภาระ
เตรียมพร้อมทำกิจกรรม ล่องแก่งเรือยางลำน้ำเพชรบุรีระยะทางประมาณ 8 กม. ใช้เวลาประมาณ 1.5 ชม.
กลับขึ้นฝั่ง เปลี่ยนเสื้อผ้า และอิ่มอร่อย กับมื้อกลางวัน

13.00 ออกเดินทางไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมพันมือ และไปตลาดน้ำอัมพวา อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

18.00 เดินทางกลับกรุงเทพฯ

กรณีเดินทาง (ท่าน)

6

7

8

9 - 10

11 - 12

ค่าใช้จ่าย  :  ท่าน

1,700

1,500

1,400

1,300

1,200

กรุ๊ปสัมมนา

ตั้งแต่ 40 ท่านขึ้นไป *** ราคาพิเศษ !!!

มัดจำท่านละ

ชำระเต็มจำนวน

 

 

ท่องเที่ยว อ. สวนผึ้ง จังหวัด ราชบุรี (GG 0067)

 

คำอธิบาย: http://www.xn--b3czk4afcy3gxah5a1g4e.com/wp-content/uploads/2012/11/I_%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99.jpg   คำอธิบาย: http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2011/10/E11157770/E11157770-30.jpg  คำอธิบาย: http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E11535869/E11535869-4.jpg
คำอธิบาย: http://www.holidaythai.com/images/attraction/03241_veneto-suanphueng01.jpg   คำอธิบาย: http://www.sadoodta.com/files/field/image/venezia-hua-hin-inside-004.jpg   คำอธิบาย: http://www.stock2morrow.com/forums/filedata/fetch?id=974218&d=1365474419

06.30  ออกเดินทางจากกรุงเทพ แวะถ่ายรูปกับหลัก กม. หน้าโรงพยาบาลสวนผึ้ง และป้ายสถานที่ท่องเที่ยวหน้าโรงเรียนสวนผึ้ง ออกเดินทางไปบ้านหมอเทียน ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากเทียน ทานอาหารกลางวัน ร้านอามันเต้  เสร็จออกเดินทางสู่ตลาดน้ำ Veneto บรรยากาศเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี + สถาปัตยกรรมแนวกรีซโบราณแบบ Santorin เสร็จออกเดินทางสู่ Scenery Resort & Farm ถ่ายรูปให้อาหารแกะ  แวะถ่ายรูปที่ Swiss Valley สถานที่ถ่ายทำละคร 365 วันแห่งรัก ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ

 

กรณีเดินทาง (ท่าน)

6

7

8

9-10

11-12

ค่าใช้จ่าย : ท่าน

1,400

1,400

1,300

1,200

1,100

เริ่มที่ อ. สวนผึ้ง

1,150

950

850

750

X

มัดจำท่านละ

1,000

 

 

ทะเลหมอกเขาพะเนินทุ่ง + เขื่อนแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี
โปรแกรม 2 วัน 1 คืน (GG 0068)

 

คำอธิบาย: ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ เขื่อนแก่งกระจานคำอธิบาย: http://board.trekkingthai.com/board/upload/photo/2004-11/trip_5521-5.jpgคำอธิบาย: http://www.nattaponresort.com/images/444.jpgคำอธิบาย: ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ตลาดน้ำอัมพวา

วันแรก
07.00 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่เขื่อนแก่งกระจาน จ. เพชรบุรี นำท่านลงเรือ ชมเกาะแก่งต่างๆ และไหว้พระประจำวันเกิด ณ วัดเกาะโสมพันปี หลังจากนั้นทานอาหารกลางวัน  ออกเดินทางเข้าสู่ที่พัก เก็บสัมภาระ เริ่มต้นกิจกรรม ล่องแก่งเรือยาง  กลับเข้าสู่ที่พัก ทานอาหารเย็น

วันที่สอง
04.30  ออกเดินทางสู่ ยอดเขาพะเนินทุ่ง  เพื่อชมทะเลหมอกอันสวยงามยามเข้า และรับประทานอาหารเช้าบนจุดชมวิวที่สูงที่สุดของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กลับเข้าที่พักเพื่อเก็บสัมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย ทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นออกเดินทางไปทำบุญที่ อุทยานพระโพธิสัตย์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ  หลังจากนั้นเดินทางสู่ตลาดน้ำอัมพวา เลือกซื้อของ และท่องเที่ยวตามอัธยาศัย 17.00 เดินทางกลับกรุงเทพฯ

กรณีเดินทาง (ท่าน)

6

7

8

9-10

11-12

ค่าใช้จ่าย : ท่าน

3,800

3,500

3,200

2,900

2,700

ค่าใช้จ่าย : เด็ก

อายุต่ำกว่า 4 ปี  =  ฟรี

มัดจำท่านละ

1,500

อัตรานี้รวม :
ค่ารถไป-กลับ , ค่าที่พัก 1 คืน (นอน 2-3 ท่าน/หลัง) , ค่าอาหาร , ค่าเรือพานำเที่ยว , ค่ากิจกรรมล่องแก่งเรือยาง + อุปกรณ์ ,ค่ารถ 4WD ขึ้นยอดเขาพะเนินทุ่ง , ค่าธรรมเนียมสถานที่ , ประกันภัยการเดินทาง วงเงิน  1,000,000  บาท
- ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์

ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด มินิบาร์ อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

 

กาญจนบุรี เขื่อนศรีฯ ทุ่งใหญ่นเรศวร น้ำตกลำเขางู
น้ำตกคลีตี้ วัดสแตนเลส 3 วัน 2คืน(GG 0069)

คำอธิบาย: http://www.bkkfly.com/News/images3/national-park.jpgคำอธิบาย: http://www.muangthai.com/thaidata/wp-content/uploads/2010/12/kanchanaburi53_17-350x280.jpgคำอธิบาย: http://www.taklong.com/pictpost/v/1703110027.jpg


วันแรกของการเดินทาง
05.30 น.  นัดเจอกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ  มุ่งหน้าสู่จังหวัดกาญจนบุรีพบกันที่ท่าเรือ พร้อมออกเดินทาง ล่องเรือชมธรรมชาติและชมสันเขื่อนศรีนครินทร์ พร้อมร่วมสนุกกับ KARAOKE ร่วมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ เที่ยวชมโบถส์แสตนเลส (วัดปากลำห้วยขาแข้ง) พร้อมร่วมรับประทานอาหารแบรก เที่ยวชมทุ่งใหญ่นเรศวร สืบนาคะเสถียรอุทัยธานี ร่วมเครื่องเล่นต่าง ๆ ทางน้ำ และจุดตกปลาหมายธรรมชาติ ร่วมรับประทานอาหารเย็น กิจกรรมล่องเรือส่องสัตว์  พร้อมตกปลาตามธรรมชาติ พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง
07.00 น.     ออกเดินทางจากทุ่งใหญ่นเรศวร พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนเรือ  เที่ยวชมน้ำตกลำเขางู แก่งหินใหญ่ ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ร่วมสนุกกับ KARAOKE และพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมร่วมรับประทานอาหารแบรก ถึงจุดพักค้างคืนเกาะหาดทราย สนุกกับเครื่องเล่นต่าง ๆ ทางน้ำ และจุดตกปลาหมายธรรมชาติ ร่วมรับประทานอาหารเย็นบนเกาะหาดทราย  ร่วมสนุกกับ KARAOKE บนเกาะหาดทราย  พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง
07.00 น.   ออกเดินทางจากเกาะหาดทราย พร้อมรับประทานอาหารเช้าบนเรือ  ถึงท่าจอดเรือน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ร่วมรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ เดินทางกลับพร้อมร่วมสนุกกับ KARAOKE กลางน้ำเก็บสัมภาระเรือเทียบท่า

หมายเหตุ     เวลาในการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมตามแต่ละโอกาสในการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้รวม
-  อาหาร + เครื่องดื่ม + โซดา + กาแฟ + ผลไม้ (ยกเว้นสุราและเบียร์)
-  ที่พัก เต็นท์,เรือ/แพ 6 ห้องนอน 7 ห้องน้ำ พร้อมที่พัก 2 ชั้น พักได้ 30 ท่าน
-  แค้มป์ไฟ + คาราโอเกะ
-  เรือยาง 4 ลำ และเสื้อชูชีพ
-  ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ต่างๆ ทุกรายการ ฟรี

 

 

แพ็คเกจ เรือนแพจังเกิลราฟ กาญจนบุรี  3 วัน 2 คืน (GG 0070)

 

คำอธิบาย: http://www.tourmuangthai.com/images_content/la-bum-2.jpg  คำอธิบาย: http://www.tourmuangthai.com/images_content/la-bum-1.jpg คำอธิบาย: http://www.tourmuangthai.com/images_content/la-bum.jpg  คำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/478/027/000/1421328385-image-o.jpg

วันที่หนึ่ง      กาญจนบุรี พิพิธภัณฑ์สงคราม สุสานฯ สะพานข้ามแม่น้ำแคว พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด
06.00 น.     ออกเดินทางจากจุดนัดหมายในกรุงเทพฯ ด้วยรถปรับอากาศ ชมพิพิธภัณฑ์สงคราม เส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า ที่ซึ่งจัดแสดงภาพบรรยากาศของค่ายเชลยศึกสงครามโลกครั้งที่ 2 จากนั้นแวะสดุดีนักรบผู้กล้า ณ สุสานสหประชาชาติ    ที่เหลือไว้เพียงเรื่องราว…ชมสะพานข้ามแม่น้ำแคว ที่ถูกสร้างโดยเชลยสงครามในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
12.30 น.     นำท่านลงเรือท่าเรือปากแซง ล่องชมลำน้ำแควน้อยสู่ที่พัก สัมผัสบรรยากาศของธรรมชาติแมกไม้เขียวชอุ่ม
ตลอดสองฝั่งแม่น้ำแควน้อย ถึงที่พักเรือนแพจังเกิลราฟท์ พักห้องละ 2-3 ท่านมีห้องน้ำในตัวทุกห้องรับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นเชิญท่านตามอัธยาศัย นำท่านสู่ท่าเรือรีโซเทล เพื่อไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด ระลึกถึงความยากลำบากของเชลยศึกที่ก่อสร้าง เส้นทางรถไฟสายมรณะ
19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำเลิศรสจากนั้นนำชมศิลปะการแสดงรำมอญที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน แล้วพักผ่อน

วันที่สอง       พักผ่อนตามอัธยาศัย
07.30 น.     รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้าหอมกรุ่นนำท่านเดินชมหมู่บ้านมอญ ถ้ำพระ ผาเอน บนพื้นที่ปกคลุมไปด้วยธรรมชาติบริสุทธิ์และโดดเด่นด้วยวัฒนธรรมของชาวมอญ ชมความงามอันละเมียดละไมของธรรมชาติป่าไผ่
(เชิญท่านขี่ช้างท่องไพร 1000 บาท/ชั่วโมง/2 ท่าน)
12.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน
19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำเลิศรส แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม       นั่งรถไฟสายมรณะ-ท่าเรือปากแซง-กรุงเทพฯ
07.30 น.     รับอรุณยามเช้าอย่างสดชื่น บริการอาหารเช้าหอมกรุ่น พักผ่อนตามอัธยาศัย
12.00 น.     กลับสู่ท่าเรือปากแซง รับประทานอาหารที่ร้านอาหารใกล้ท่าเรือปากแซง ขึ้นรถไฟไปตามเส้นทางสายประวัติศาสตร์ ผ่านช่วงโค้งมรณะ เลียบแม่น้ำแควน้อย
17.30 น.     ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

---------------------------------

หมายเหตุ      โปรแกรมดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ เวลา และ สถานการณ์ ซึ่งคงประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าของบริษัทฯ
สิ่งที่ควรนำไป ไฟฉาย/ รองเท้าสวมสบาย/ ยาประจำตัว/ เบ็ดตกปลา

อัตราค่าบริการ
– ผู้ใหญ่ราคาท่านละ5,500 บาท ถ้าพักท่านเดียวเพิ่มอีก1,100 บาท
- เด็กอายุ 4-10 ขวบ พักห้องเดียวกับผู้ปกครอง ราคาท่านละ3,800 บาท

แพ็คเกจนี้รวม
- ที่พัก ณ แพจังเกิลราฟ์
- อาหาร 3 มื้อ- เรือรับ ส่ง ระหว่างแพพัก และท่าเรือ ไป-กลับ

 

 

ไหว้พระ 9 วัดดินแดนแห่งความมงคล ณ จังหวัดเพชรบุรี (GG 0071)
คำอธิบาย: http://www.tourmuangthai.com/images_content/patchaburi.gif    คำอธิบาย: http://www.thailandmultiplace.com/ckeditor/userfiles/images/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1_s.jpg    คำอธิบาย: http://www.klongdigital.com/images_webboard3/id_54027.jpg

กำหนดการเดินทาง 
05.00 น.     พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่จากทัวร์เมืองไทยคอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวก นำท่านออกเดินทางสู่ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1) นมัสการพระพุทธบาท ณ ถ้ำเขาย้อย อำเภอเขาย้อย (1) จังหวัดเพชรบุรีเพื่อขอพรให้มีความมั่งคั่งร่ำรวย นำท่านชมแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญบน พระนครคีรี (เขาวัง) นมัสการพระธาตุจอมเพชร (2) เพื่อขอพรให้มีชื่อเสียงโด่งดังขจรขจายไปทั่วทุกสารทิศ นมัสการมงคล 108 ที่ วัดพระพุทธไสยาสน์ (3) เพื่อขับไล่เสนียดรังควาญเสริมสร้างสิ่งมหามงคล แก่ตนเองและ ครอบครัว นมัสการ รูปหล่อหลวงพ่อชิตและทำพิธีสะเดาะเคราะห์ถวายพระประจำวันเกิดเพื่อต่อชะตาอายุยืน ยาวที่ วัดมหาธาตุวรมหาวิหาร (4) นมัสการพระ 11 นิ้วที่ วัดใหญ่สุวรรณาราม (5) เพื่อให้เกิดอานิสงส์ในด้านโชคลาภเงินทองไหลมาเทมา
12.00 น.     อาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) นมัสการหลวงพ่อเพชร วัดกำแพงแลง (6) ซึ่งสันนิษฐานว่าเคยเป็น "อโรคยาศาล" หรือ โรงพยาบาล ขอม" ในสมัยโบราณขอพรให้หายเจ็บไข้  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนมัสการหลวงพ่อแล วัดพระทรง (7) เช่าเครื่องรางของขลังหนุมานและยันต์หนุมานซึ่งมีพุทธคุณ ทางด้านเมตตา มหานิยมและแคล้วคลาดจากภยันตราย   นมัสการพระธาตุลงลิฟต์ที่ วัดเพชรพลี พระธาตุ (8) ซึ่งประดิษฐานในบุษบกไฮเทคที่เลื่อนลงจาก เพดานได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจ  
16.00 น.     นำท่านชม ถ้ำเขาหลวง (9) ที่งดงามและนมัสการหลวงพ่อโต พระพุทธรูปที่สร้างโดย ร.5 ขอพรโชคลาภจากตัวเลขอักขระทั้งหลายทั้งปวง  

หมายเหตุ  :  ทัวร์เมืองไทยฯ ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทางนี้ได้ตามความเหมาะสมในกรณีเกิดเหตสุดวิสัยแต่ทางบริษัทฯ ยังคงยึดถือผลประโยชน์สูงสุด ของผู้เดินทางเป็นหลักตลอดจนมาตรฐานการบริการไว้ในระดับเดิมทุกประการ

อัตราค่าบริการ สำหรับ 8 ท่าน ราคา 1,400  บาท / ท่าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
-  รถปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง บริการนำเที่ยวตลอดการเดินทาง (รับ - ส่ง ณ จุดที่ลูกค้าระบุ)
-  อาหารเช้าแบบปิกนิค 1 มื้อ
-  อาหารกลางวัน ณ ร้านคีรีธารา 1 มื้อ
-  อาหารว่าง + เครื่องดื้มตลอดการเดินทาง  (ขนมขบเคี้ยว + น้ำอัดลม + น้ำเปล่า + ผลไม้ตามฤดูกาล + น้ำผลไม้)
-  ประกันการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
-  ไกด์ท้องถิ่นคอยอำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลตลอดการเดินทาง 
-  แถมฟรี สังขทาน ถวายรวม วัดละ 1 ถัง
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว นอกเหนือจากรายการ
-  ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ในการไหว้พระ
-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 

 

กรุงเทพฯ – ราชบุรี – สวนผึ้ง - ประจวบ – เพชรบุรี  3 วัน 2 คืน (GG 0072)

คำอธิบาย: http://www.xn--b3czk4afcy3gxah5a1g4e.com/wp-content/uploads/2014/01/IMG_0166.jpgคำอธิบาย: http://www.pornsawun.com/images/tour/numtok.jpgคำอธิบาย: http://www.folktravel.com/wp-content/uploads/2010/08/borklueng2.jpgคำอธิบาย: http://www.thaiticketmajor.com/images/venue/10482.jpg

วันที่หนึ่ง  
04.00 น.  รวมพลกันที่จุดนัดพบ ออกเดินทางไปยังห่างจากอำเภอสวนผึ้งประมาณ 40 กิโลเมตร เป็นยอดเขาสูงสุดในเทือกเขาตะนาวศรี อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,045 เมตร มีลักษณะรูปร่างของภูเขาคล้ายกระโจม ซึ่งเป็นคำพูดติดปากของชาวบ้านที่เมื่อก่อนบริเวณนี้มีการทำเหมือง เวลาใครเห็นเขาลูกนี้ก็มักเรียกว่า "เขากระโจม" (จากคำบอกเล่าของชาวบ้าน) โดยนับเป็นจุดชมทะเลหมอกที่ได้รับความนิยมมาก เพราะใกล้กรุงเทพฯ อีกทั้งยังเป็นภูเขาแบ่งเขตแดนระหว่างไทยและพม่า เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้ชื่นชอบธรรมชาติป่าเขาและรักการผจญภัย เป็นขุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น-ตกที่สวยงามของสวนผึ้ง หากวันไหนฟ้าฝนเป็นใจในยามเช้าก็จะได้เห็นทะเลหมอกงดงามมาก ทั้งนี้ การจะขึ้นไปชมความงามของทิวทัศน์บนเขากระโจม ต้องใช้รถ 4x4 ขึ้นไปเท่านั้น
07.30 น  ถึง อูหลง รีสอร์ท แวะถ่ายรูปถึง น้ำตกเก้าชั้น(น้ำตกเก้าโจน) น้ำตกจากหน้าผาสูงกลางหุบเขาในแนว
เทือกเขาตะนาวศรีซึ่งแต่เดิมเคยเป็นที่รู้จักเฉพาะกลุ่มชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่เท่านั้น  เป็นน้ำตกขนาดกลาง แบ่งเป็น 9 ชั้น 
มีน้ำตลอดปี  หินบริเวณน้ำตกเป็นหินแกรนิต บางชั้นของน้ำตกจะพบลานหินขนาดใหญ่ ก้อนหินแกรนิตวางตัวสวยงามแปลก
ตา เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  แต่เดิมน้ำตกนี้รู้จักกันเฉพาะในกลุ่มชาวกะเหรี่ยง  ต่อมาเมื่อประมาณ พ.ศ.2484 มีบริษัทของ
ชาวต่างชาติได้รับสัมปทานบัตรเข้ามาทำเหมืองแร่ที่ตอนล่างของน้ำตก ซึ่งเรียกติดปากในกลุ่มชาวกะเหรี่ยงว่า เหมืองนาย
ห้างฝรั่ง หลังจากนั้นทางอำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี และกลุ่มองค์กรท้องถิ่นต่างๆ จึงได้ร่วมกันพัฒนาเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้  ชั้นที่มีความสวยงามมีชื่อเสียงคือ ชั้นที่ 6 ถ้าเป็นฤดูฝนน้ำจะตกจากหน้าผาสูงลงมา
สวยงามมากรับประทานอาหารเช้าที่นี่ครับ  ถึงเป็นธารน้ำร้อนธรรมชาติที่ไหลออกจากซอกหินเชิงเขา
ตะนาวศรีในที่ดินของเอกชน จะมี น้ำไหลอยู่ตลอดปีเป็นน้ำร้อนบริสุทธิ์  น้ำร้อนบ่อคลึงนี้เป็น น้ำแร่ที่สะอาดปราศจากแร่ธาตุ
ที่เป็น อันตรายต่อ ร่างกาย ทั้งใช้อาบและดื่ม ลักษณะเป็นลำธารเล็กๆ มีน้ำไหลซึมออกมาจากตาน้ำใต้ดินไม่ขาดสาย  มี
ก้อนหิน ใหญ่เล็กเรียงรายตามร่องน้ำตลอดทางประมาณ 300 เมตร สองฝั่งลำธารแวดล้อมด้วยพืชพรรณไม้จากธรรมชาติ
การไหลรินของน้ำมีตลอดทั้งปี แม้ในฤดูแล้งปริมาณน้ำไหลจะน้อยลงบ้างไม่ถึงกับแห้งถึง บ้านหอมเทียน  เป็นทั้ง
ร้านอาหารและ ที่พัก แต่ที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือ ที่นี่ขายเทียนหอมหลากสีหลายแบบ ซึ่งทำกันเอง มีโรงงาน ขนาดย่อม ๆ
อยู่ด้านหลัง และที่มีแบบและสีสันหลากหลายต่างจากที่อื่นก็เพราะว่าออกแบบเอง ทำเอง ไม่ได้ เลียนแบบใครถึ
สวนผึ้ง"ภายใต้ชื่อ"Veneto" โดยมีการจำลองบรรยากาศอันแสนโรแมนติกของ Venice ที่มีทะเลสาบขนาดใหญ่กว่า 20 ไร่
อยู่ในพื้นที่ ผสมผสานกับสถาปัตยกรรมแนวกรีซ แบบ Santorini ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น "ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน" ด้วยความ
โดดเด่นของตัวอาคารสีขาวสะอาดตา ตัดกับสีน้ำเงินสด ท่ามกลาง เทือกเขาที่เขียวขจี จนมีเอกลักษณ์และรูปแบบที่ไม่
เหมือนใคร อีกทั้งยังได้ตื่นตาและเพลิดเพลินกับการเก็บภาพความประทับใจของลานน้ำพุ หอนาฬิกา กิจกรรมทางน้ำ และ
สวนหย่อม ที่ได้สรรค์สร้างออกมา เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ที่แวะเวียนเข้ามา ณ ตลาดน้ำสวนผึ้งแห่งนี้ให้
ได้รับความประทับใจจนมิอาจปฏิเสธได้
12.00 น  รับประทานอาหารเที่ยง ถึงเป็นดินแดนแห่งความสุขที่จะพาคุณย้อนกลับไปสนุกสดใสเหมือนในวัยเด็กอีกครั้ง กับกิจกรรมที่คอยต้อนรับมากมาย ทั้งขบวนรถไฟเล็กแสนสนุกที่จะพาไปชมบรรยากาศรอบ ๆ ไร่ ซึ่งมีไฮไลท์อยู่ที่สถานีเลี้ยงแกะ ที่รอให้คุณหนู ๆ มาป้อนนม ให้อาหาร และอุ้มถ่ายรูปกันอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม ATV ทั้งสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ กิจกรรมยิงธนู สำหรับนักท่องเที่ยวขาลุย ซุ้มเล่นเกมต่าง ๆ และมุมสวย ๆ ไว้ถ่ายรูปอวดเพื่อนสำหรับคนที่รักการถ่ายรูป รวมถึงร้านอาหารและโซนของฝากที่คัดสรรแต่ของอร่อยมีคุณภาพมาเป็นอย่างดี เอาใจนักท่องเที่ยวขาช้อปที่ต้องการของติดไม้ติดมือกลับบ้าน ถึง วัดหนองหมี หากถ้าได้มาขับรถเที่ยวรอบๆสวนผึ้ง ทุกคนจะได้สังเกตเห็นป้ายโฆษณาริมทางจำนวนมากมายที่พูดถึงวัดหนึ่งที่มีเจดีย์ตกน้ำมันที่เดียวในโลก หรือขับรถลอดท้องช้าง วัดนี้คือหนองหมี เป็นวัดที่หากมาจากขาเข้า จะถึงก่อนถึงโซนที่เที่ยวอำเภอสวนผึ้ง วัดหนองหมีเป็นวัดที่สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2526 เดิมเป็นที่พักสำนักสงฆ์ชัฏหนองหมี ที่เริ่มขึ้นจากที่กลุ่มคนในหมู่บ้านร่วมกันสร้างขึ้นมาจุดเด่นวัดหนองหมีคือมีกิจกรรมนำรถยนต์ลอดใต้ท้องช้างที่เป็นหุ่นช้างเพื่อเสริมดวง นอกจากนั้นยังมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับเจดีย์ตกน้ำมัน รวมถึงความอัศจรรย์ของผึ้งหลวงที่อาศัยทำรังอยู่บนต้นโพธิ์  ถึง เดิมชื่อ เขาจันทร์แดง  มีความสูงประมาณ 141 เมตร เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัด มีถนนตัดขึ้นไปถึงยอดเขา   บนยอดมีวิหารประดิษฐานพระพุทธนิโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่า “พระสี่มุมเมือง” เป็นพระ 1 ใน 4 องค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้น แล้วพระราชทานไปประดิษฐานไว้ ณ เมืองต่าง ๆ สี่เมืองได้แก่ ราชบุรี ลำปาง สระบุรี และพัทลุง  ด้านบนสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ตัวเมืองราชบุรีบริเวณเชิงเขาเป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ชาวราชบุรีได้พร้อมใจกันสร้างในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ 200 และสร้างเป็นสวนสาธารณะจักรีอนุสรณ์สถาน
19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น
19.30 น   ถึงโรงแรมที่พัก ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
ราชบุรี – ประจวบ

07.00 น.  ออกเดินทางจากจุดนัดหมายโดยรถตู้ปรับอากาศ VIP จำนวน 9 ที่นั่ง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและความบันเทิงครบครัน รับประทานอาหารเช้า เที่ยง ระหว่างทาง
12.00 น.  ถึง พระราชวังไกลกังวล พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นโดยใช้พระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ สำหรับใช้เป็นที่ประทับในฤดูร้อนและพระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เริ่มก่อสร้างเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2469 ต่อมาได้รับการซ่อมแซม และก่อสร้างเพิ่มเติมในสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน ในบริเวณมีพระตำหนักหลายหลังมีชื่อคล้องจองกัน ได้แก่พระตำหนักเปี่ยมสุข ปลุกเกษม เอิบเปรม เอมปรีดิ์ สร้างอยู่กลางอุทยานไม้ดอก ไม้ประดับนานาพันธุ์ โดยมีพื้นที่ด้านหนึ่งติดชายทะเล นอกจากนั้นยังมี พิพิธภัณฑ์หอย เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รวบรวมหอยทุกชนิด
14.00 น.  ถึง ฝั่งตรงข้ามเยื้องกับพระราชวังไกลกังวลที่เรารู้จักกันดีภาพสิ่งก่อสร้างหลัง ใหญ่มีไม้และสังกะสีเก่าๆปิดอยู่ ตั้งตระหง่านมองเห็นมาแต่ไกล ให้ความรู้สึกถึงความคลาสสิค ที่เจ้าของตั้งใจ สร้างขึ้นมาในลักษณะคล้ายหมู่บ้านย้อนยุค ที่มีชีวิต (Eco Vintage Village) มีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านเสื้อผ้า ร้านขายขนม ร้านเหล้า ในสมัยก่อน รูปแบบของหมู่บ้านนี้จะร้านค้าที่ทำจากไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในช่วง พ.ศ.2499 อีกครั้ง สอดคล้องกับคำว่า เพลินวาน มาจาก "Play and Learn ในวันวาน" ด้วยความปรารถนาให้ทุกคนมามี ความสุขด้วยกัน รับประทานอาหารเย็นที่เพลินวาร
20.30 น.  ถึงที่พัก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี พักผ่อน สำหรับการเดินทางขึ้นเขากระโจมวันรุ่งขึ้น

วันที่สาม  ประจวบ –  กรุงเทพฯ
06.30 น.  ออกเดินทางถึง พุทธสถานศิลป์" หนึ่งเดียวในโลก เป็นคำกล่าวขานถึง พระธาตุฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ 
วัดนี้สร้างเมื่อใดและโดยใครไม่ปรากฏหลักฐาน แต่สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลาย อาคารพระธาตุ
ฉิมพลีพระเศรษฐีนวโกฏิ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธเศรษฐีมิ่งมงคล พระประธานของวัดข่อย ชาวบ้านเคารพศรัทธาและมี
ความศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นพระพุทธรูปเนื้อเงินทั้งองค์ ผนังด้านในของอาคารนี้ทำจากไม้สัก ตกแต่งด้วยรูปยันต์พระพรหม 4
หน้า ใช้เวลาสร้างทั้งหมด 1 ปี 3 เดือน 18 วัน ด้านบนของอาคารนี้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุในบุษบก 5 ยอดลงรักปิด
ทอง ห้ามสุภาพสตรีขึ้นไป เนื่องจากมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ชั้นล่าง ยอดฉัตรทำด้วยทองคำ ภายนอกเป็นลายปูนปั้นทั้ง
2 ชั้น ฝาผนังเป็นลายรดน้ำเกี่ยวกับพระพุทธประวัติ รับประทานอาหารเช้า  ถึง เป็น ชายหาดที่สวยงาม และมี
ชื่อเสียงของจังหวัดเพชรบุรี ตามประวัติเล่ากันว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เคยเสด็จมาที่นี่พร้อมด้วยสมเด็จพระเอกาทศรถ
ทรงพอพระราชหฤทัยในความงามของหาดแห่งนี้มากทรงประทับ แรมอยู่หลายวัน จนกระทั่งชาวบ้านเรียกหาดนี้ว่า หาดเจ้า
สำราญ มาจนปัจจุบันบริเวณหาดชะอำมีร้านอาหารทะเล ที่พักริมหาด ให้บริการมากมาย รวมทั้งมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้
นักท่องเที่ยวได้พักผ่อนไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยาน เรียบถนนริมหาด  บานาน่าโบ้ท สกูทเตอร์ และขี่ม้ารอบหาด  ถึง
นิเวศน์มฤคทายวัน ประกอบด้วยอาคาร ๑๖ หลัง แบ่งออกเป็น ๓ หมู่ใหญ่ มีชื่อคล้องจองกันคือ พระที่นั่งสมุทรพิมาน พระ
ที่นั่งพิศาลสาคร และพระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ และประกอบด้วยพระที่นั่งองค์ใหญ่ 3 องค์ องค์ที่อยู่ด้านในสุดนับจาก
ประตูพระราชวังด้านหน้า ได้แก่ " พระที่นั่งสมุทพิมาน " อันเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิศจี พระวรชายา " พระที่นั่งสโมสรเสวกามาตย์ " นั้น เป็นอาคารสองชั้นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไม่กั้น
ฝา ใช้เป็นโรงละครและเป็นที่ชุมนุมในโอกาสต่าง ๆ ซึ่งเคยจัดแสดงละครครั้งสำคัญ 2 ครั้ง คือ เรื่องพระร่วง และวิวาห์พระ
สมุทร
12.00 น  รับประทานอาหารเที่ยง ออกเดินทางกลับจังหวัดกรุงเทพฯ

ค่าบริการคนละ  3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)      อัตรานี้รวม

  1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง
  2. ค่าโรงแรม 2 คืน ในอำเภอสวนผึ้ง และอำเภอเมืองราชบุรี พักห้องละ 2 คน
  3. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
  4. ค่าเช่าเหมารถโฟว์วิน ขึ้น – ลง เขากระโจม
  5. ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มบนรถ 6 มื้อ
  6. ค่าประกันภัย

หมายเหตุ        สถานที่ท่องเที่ยวเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของลูกค้า (แต่ต้องอยู่ในเส้นทาง)

 

 

ชุมชนคนอาร์ต-ราชบุรี 2วัน1คืน (GG 0073)

 

คำอธิบาย: http://www.goholidaycenter.com/picture/Picture_11287.jpgคำอธิบาย: http://www.goholidaycenter.com/picture/Picture_11290.jpgคำอธิบาย: http://www.goholidaycenter.com/picture/Picture_11288.jpg

 

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-ราชบุรี-อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม-วัดขนอนหนังใหญ่-ถ้ำเขาบิน-สวนผึ้ง-ฟาร์มแกะซีนเนอรี่
06.00 น.  คณะเดินทางพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย และออกเดินทางสู่ จ. ราชบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง บริการอาหารกล่อง (1) พร้อมเครื่องดื่มบนรถ  ระหว่างทางแวะเข้าห้องน้ำ  ที่ปั๊มน้ำมันเพื่อความสะดวก  เดินทางถึง จ.ราชบุรี นำท่านเข้าสู่ อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม นำท่านเข้าชมภายในอุทยาน บนเนื้อที่ 42 ไร่ โดยแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ อาทิ อาคารเชิดชูเกียรติ ที่จัดแสดงเกี่ยวกับหุ่นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาส บุคคลที่ สำคัญของประเทศ และต่างประเทศที่มีคุณความดี และมีชื่อเสียง ถ้ำชาดก จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่อง พระ เวชสันดรชาดก กุฏิพระ จัดแสดงพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง รวมทั้ง เรือนไทย 4 ภาค ให้ท่านได้เดินชมความ งดงามของหุ้นขี้ผึ้งไฟเบอร์กลาสที่เหมือนจริง จนถึงเวลานัดหมาย  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน สมบัติทางวัฒนธรรมไทย  ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นการ แสดงชั้นสูง  เป็นการแสดงที่รวมศิลปะที่ทรงคุณค่าหลายแขนง  ได้แก่  ด้านศิลปะการออกแบบลวดลาย ไทยเชิงจิตรกรรมที่มีความวิจิตรบรรจง  (ทุกวันเสาร์ จะมีการแสดงโชว์ การเชิดหนังใหญ่ เวลา 10.00 – 11.00 น.) นำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองราชบุรี
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน(2) ที่ร้านเรือนแพ  นำท่านเดินทางสู่ ถ้ำเขาบิน ชมความงดงามภายในถ้ำที่มีความสวยงาม แบ่งออกเป็นคูหาต่างๆ ตาม ลักษณะของหินงอกหินย้อยที่ปรากฏ อาทิ ศิวะสถาน โถงอาคันตุกะ ธารอโนดาต สกุณชาติคูหา ฯลฯ ภายในถ้ำจัดเป็นทางเดินอย่างดี และประดับประดาด้วยแสงไฟหลากหลายสี ตามกลุ่มหินงอกหินย้อย เพิ่มความงดงามตระการตา แล้วนำท่านเดินทางสู่ อ.สวนผึ้ง  นำท่านเข้าชม เดอะซีนเนอรี่ วินเทจ ฟาร์ม สวนผึ้ง สถานที่ยอดฮิตโด่งดังในสวนผึ้งที่ต้องแวะถ่ายรูป ให้อาหารแกะและทำกิจกรรมต่างๆ ในหมู่บ้านชาวฟาร์มสไตล์ Vintage ที่รอคอยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุก ท่านอย่างอบอุ่น เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปคู่ กับบ้านเรือนที่ได้รับการออกแบบสไตล์ English Country  เชิญท่านสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆตามอิสระ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์
17.00 น.  นำท่านเข้าสูที่พัก โรงแรม ภูผาผึ้ง รีสอร์ท  บริการอาหารค่ำ(3) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ท แล้วเชิญท่านพักผ่อนยามค่ำคืนพัก  โรงแรม ภูผาผึ้ง รีสอร์ท

วันที่ 2 : สวนผึ้ง-บ้านหอมเทียน-ตลาดน้ำเวเนโต-สุนทรีแลนด์-กรุงเทพฯ
07.00 น.  บริการอาหารค่ำ(4) ที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย  นำท่านเที่ยวในสวนผึ้ง เริ่มจาก บ้านหอมเทียน สถานที่เที่ยวที่มีชื่อเสียงยอดฮิต ยุคบุกเบิกใน อ.สวนผึ้ง แหล่งท่องเที่ยวสร้างแรงบันดาลใจให้นักท่องหลายคนที่มาเยี่ยมเยือน  ด้วยผลงานสร้างสรรค์ศิลปะเทียน กลิ่นหอมในรูปแบบต่างๆ  สีสันแปลกตา ภายในบ้านหอมเทียนตกแต่งด้วยของเก่าสะสมหายาก เชิญท่าน เลือกซื้อเทียนหอมได้ตามอิสระ  นำท่านสู่ ตลาดน้ำสวนผึ้ง Veneto สถานที่พักผ่อน และแหล่ง shopping แห่งใหม่ในสวนผึ้ง จุด ประกายความโดดเด่นไม่ซ้ำใคร กับตลาดน้ำสุดหรูใน อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี จะทำให้คุณลืมตลาดน้ำแบบ เดิมๆ ด้วยสไตล์ Santorini ซึ่งได้สมญานามว่า “ราชินีแห่งเมดิเตอร์เรเนียน” ตื่นตาและเพลิดเพลินกับ การเก็บภาพความประทับใจ ของลานน้ำพุ หอระฆัง และสวนหย่อม เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน(5) ที่ร้านมานาสวนผึ้ง แล้วเดินทางสู่ อ.โพธาราม  นำท่านเข้าชม สุนทรีแลนด์ แดนตุ๊กตา ดินแดนแห่งความฝันของคนรักตุ๊กตา ที่จำลองบรรยากาศต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกมารวมกับตุ๊กตาน่ารักๆ เพื่อเติมเต็มจินตนาการและความสุขให้ผู้มาเยี่ยมเยือน เชิญท่าน เพลิดเพลินกับการถ่ายภาพกับเหล่าตุ๊กตา ทดลองทำตุ๊กตาด้วยตนเอง และเลือกซื้อตุ๊กตาหลากหลายจากโรงงานได้ตามอิสระ  นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
18.30 น.  เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

ลักษณะการเข้าพัก

ราคาต่อคน

ผู้ใหญ่พักห้องเดี่ยว

4,500

ผู้ใหญ่ 2 ท่านพัก 1 ห้อง

3,700

ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง

3,700

เด็ก (อายุไม่เกิน 12ปี ) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

3,700

เด็ก (อายุไม่เกิน 12ปี ) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)

3,700

เด็ก (อายุไม่เกิน 12ปี ) 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)

3,100

 

 

 

 

 

 

 

 

สิ่งที่ควรนำติดตัว
1. ยารักษาโรคประจำตัว,ชุดที่สวมใส่สบาย,รองเท้าที่สวมใส่สบาย,ของใช้ส่วนตัว ยาสระผม ครีมอาบน้ำ ยาสีฟัน 
2. กล้องถ่ายรูป,อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ,ชุดเล่นน้ำ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
1. ค่ารถปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ พร้อมคนขับที่ชำนาญทาง 
2. ค่าที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) 
3. ค่าอาหาร 5 มื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
4. ค่าพาหนะท้องถิ่น (ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการ 
5. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ 
6. ค่าเครื่องดื่มบริการบนรถ และของขบเคี้ยวในระหว่างการเดินทาง 
7. ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ท่านสั่งเพิ่มต่างหาก,ค่าโทรศัพท์,ค่าบริการซักรีด,ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดจากโรคประจำตัว 
2. ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง 
3. ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติ ที่ต้องจ่ายเพิ่มต่างหาก 
4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

เงื่อนไขการจองทัวร์ 
ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 2,000 บาท เพื่อเป็นการยืนยันการจอง โดยการโอนเงินเข้าทางบัญชี ที่นั่งจะได้รับการยืนยัน เมื่อมีการโอนเงินค่ามัดจำแล้วเท่านั้น ภายใน 48 ชั่วโมง ถ้าเกินจากเวลาที่กำหนดแล้ว ยังไม่ได้โอนเงินค่ามัดจำ ที่นั่งจะถูกตัดโดยอัตโนมัติ 

 

 

พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด  – วัดวังก์วิเวการาม – นั่งเรือชมวัดใต้บาดาลชายแดนด่านเจดีย์สามองค์– นํ้าตกผาตาด 2 วัน 1 คืน (GG 0074)


คำอธิบาย: http://salm.blob.core.windows.net/review-source/df200c3c-586b-3d05-43c0-52a6df94b8a6.jpgคำอธิบาย: http://www.royalriverkwairesort.com/images/topic/topic_11082011163502RPO2L.jpgคำอธิบาย: http://topicstock.pantip.com/blueplanet/topicstock/2012/04/E11980901/E11980901-0.jpgคำอธิบาย: http://www.bloggang.com/data/noiwan-wannoi/picture/1282965339.jpg

 

วันแรก จุดนัดหมาย – ช่องเขาขาด  – วัดวังก์วิเวการาม – นั่งเรือหางยาวชมวัดใต้นํ้า – เข้าที่พัก
06.00 น  ชาวคณะออกเดินทางจากจุดนัดหมายโดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมบริการอาหารเช้าและเครื่องดื่ม (มื้อที่  1)  ถึง พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้รับการดูแลโดยรัฐบาลออสเตรเลีย อยู่บริเวณช่อง เขาขาด หรือช่องไฟนรก (Hellfire Pass) ซึ่ง เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่า (เส้นทางรถไฟสายมรณะ) ที่กองทัพญี่ปุ่นได้จัดการก่อสร้างขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเป็นช่องทางในการเดินทางเข้า ไปบุกประเทศอินเดีย และโจมตีกองทหารอังกฤษ ตลอดเส้นทางรถไฟสายมรณะนี้มีหลายจุดที่เป็นหิน ภูเขา หน้าผา หรือแม้กระทั่งหุบเหวขวางเส้นทาง ในการก่อสร้างจึงต้องขุดให้เป็นช่องสำหรับวางทางรถไฟให้วิ่ง ผ่านไปได้ช่องเขาขาดหรือช่องไฟนรกนี้เป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดบนเส้นทางรถไฟการขุดเจาะและก่อสร้างนั้นมี ความยากลําบากเป็นอย่างมาก และได้สร้างความเจ็บช้ำทารุณต่อคนงาน หรือเฉลยที่ถูกเกณฑ์มาเป็นอย่างมาก คร่าชีวิตไปเป็นจํานวนมหาศาล
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านชื่อดังของ อ.ทองผาภูมิ(มื้อที่ 2)
15.00 น  ถึงวัดวังก์วิเวการาม หรือ วัดหลวงพ่ออุตตมะ หลวงพ่อชาวมอญที่สร้างความเจริญและความศรัทธาให้กับทั้งชาวไทยและชาวมอญ ชมวัดที่สวยงามตามรูปแบบศิลปะมอญและชมเจดีย์พุทธคยา ซึ่งหลวงพ่อได้แรงบันดาลใจในการไปดูสถานที่กําเนิดศาสนาพุทธ ณ ประเทศอินเดีย  ให้ชาวคณะนั่งเรือหางยาว เพื่อท่องเที่ยวชมวัดใต้นํ้า ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนเขาแหลม บริเวณนี้เป็นจุดที่แม่นํ้า สามสายไหลมาบรรจบกัน เรียกว่า “สามประสบ” ชมวัดเก่าที่ถูกนํ้าท่วมหลังจากสร้างเขื่อนเขาแหลม มีเพียง โบสถ์และหอระฆังโผล่ขึ้นมาเหนือนํ้า (ในกรณีนํ้ามากก็จะท่วมโบสถ์ ไม่สามารถมองเห็นได้)  เข้าที่พัก สามประสบ รีสอร์ท เก็บสมภาระ พักผ่อนตามอัธยาศัย ชาวคณะสามารถเดินเล่นสะพานมอญ สะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย และชมทัศนียภาพที่สวยงาม
19.15 น  ร่วมรับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท บรรยากาศสบายๆ สามารถมองเห็นวิวสะพานมอญทอดผ่าน แม่นํ้าสามประสบ โดยมีทิวเขาตัดสลับท้องฟ้าเป็นฉากหลัง ช่วยเพิ่มรสชาติอาหารได้อย่างดีเยี่ยม (มื้อที่ 3)

วันที่สอง  เช็คเอ้าท์ – ชายแดนด่านเจดีย์สามองค์– นํ้าตกผาตาด
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่  4)  เก็บสมภาระเดินทางกลับ  ถึงชายแดนด่านเจดีย์สามองค์อ.สังขละบุรี ด่านชายแดนไทย-พม่าที่มีมาตั้งแต่โบราณ ให้ชาวคณะได้เลือกซื้อสินค้าที่ทําจากไม้และสินค้าอื่นๆ กันตามอัธยาศัย
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่บ้านห้วยอู่ล่อง (มื้อที่ 5) ถึง นํ้าตกผาตาด อ.ทองผาภูมิ เป็นนํ้าตกขนาดใหญ่ในเขต อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์มีต้นกําเนิด จากลําห้วยเล็กๆ บริเวณเทือกเขากะลา นํ้าตกผาตาดเป็นนํ้าตกที่มีความสวยงาม มีชั้นนํ้าตกลดหลั่นกันไปถึง  3 ชั้นแต่ละชั้น มีความกว้างและความสูงที่ตระการตา มีความร่มรื่น สวยงามเป็นอย่างยิ่ง ชาวคณะพักผ่อน เล่นนํ้าตามอัธยาศัย  ออกเดินทางจากนํ้าตก แล้วเดินทางกลับ
20.00 น. เดินทางถึงจุดนัดหมายโดยสวัสดิภาพ กําหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ

อัตราค่าบริการ      บาท/ท่าน
อัตราค่าบริการรวม
- เดินทาง กรุงเทพฯ – สังขละบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ
- พัก สามประสบรีสอร์ท อ.สังขละบุรี  1 คืน พักห้องละ 2 ท่าน
- อาหาร 5 มื้อ ตามโปรแกรมระบุ
- ค่าเรือหางยาวท่องเที่ยวเขื่อนเขาแหลม ชมโบสถ์และหอระฆังจมนํ้า
- ค่าเข้าชม ค่าธรรมเนียม ทุกสถานที่ตามโปรแกรมกําหนด
- ประกันเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
- มัคคุเทศก์และทีมงานมืออาชีพ บริการตลอดการเดินทาง

อัตราดังกล่าวไม่รวม
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบกํากับภาษี)
- มินิบาร์ ค่าซักรีด อาหารสั่งพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
- ค่าธรรมเนียมเพิ่มสาหรับชาวต่างชาติ ท่านละ 1,000.- บ.

 

 

เรือนแพจังเกิลราฟท์–กาญจนบุรี–ช่องเขาขาด–ปราสาทเมืองสิงห์–นั่งรถไฟสายมรณะ(2 วัน 1 คืน) (GG 0075)

คำอธิบาย: http://salm.blob.core.windows.net/review-source/df200c3c-586b-3d05-43c0-52a6df94b8a6.jpgคำอธิบาย: http://f.ptcdn.info/845/017/000/1397622212-1-o.jpgคำอธิบาย: http://www.atsiam.com/sources/hkr013a1.jpgคำอธิบาย: http://salm.blob.core.windows.net/review-source/thetrippacker_kanchanaburi_lawa_cave_phanthit_010.jpg

 

กำหนดการเดินทาง :
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี
06.00 น. - คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดนัดพบ
06.30 น. - เดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ จ.กาญจนบุรี บริการอาหารว่าง(1) และเครื่องดื่มบนรถ
08.30 น. - ถึง จ.กาญจนบุรี นำท่านชม สุสานสัมพันธมิตร สถานที่ฝังร่างของทหารเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรจากหลายประเทศ ที่เสียชีวิตในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ถูกเกณฑ์มาสร้างทางรถไฟสายมรณะ
09.30 น. - นำท่านชม ปราสาทเมืองสิงห์ ชมสถาปัตยกรรมของขอมโบราณ ที่เกรียงไกรในอดีต ปราสาทขอมเพียงแห่งเดียวของดินแดนด้านตะวันตก ชมตัวปราสาทที่สร้างจากศิลาแลง จากนั้นนำท่าน นั่งรถไฟสายมรณะ จากสถานีท่ากิเลน ชมทิวทัศน์ของแม่น้ำแควน้อย รถไฟจะวิ่งผ่านหุบเขาและหน้าผา เส้นทางรถไฟที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก
12.30 น. - บริการอาหารกลางวัน(2) จากนั้นนำท่านชม น้ำตกไทรโยคน้อย(เขาพัง) น้ำตกขนาดเล็ก ที่อยู่ริมทาง และเลือกซื้อของที่อยู่ในบริเวณเดียวกัน
14.00 น. - นำท่านสู่ท่าเรือ เปลี่ยนเป็นเรือหางยาว ล่องไปตามแม่น้ำแควน้อย เข้าสู่ที่พัก เรือนแพจังเกิลราฟท์
14.30 น. - ถึงที่พัก เรือนแพจังเกิลราฟท์ เรือนแพธรรมชาติที่สวยงาม เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ ไปชมถ้ำละว้า พายเรือแคนู ขี่ช้าง นวดแผนโบราณ (ไม่รวมอยู่ในค่าบริการ สอบถามค่าใช้จ่ายกับทางที่พัก)
18.30 น. - บริการอาหารค่ำ(3) ท่ามกลางบรรยากาศภายใต้แสงตะเกียง ที่สว่างไสวทั่วทั้งเรือนแพ จากนั้นชมการแสดง ระบำมอญ ที่สนุกสนานและสวยงาม จากชุมชนชาวมอญ แล้วพักผ่อนยามค่ำคืน

วันที่ 2 : กาญจนบุรี - กรุงเทพฯ
07.00 น. - บริการอาหารเช้า(4) ที่ห้องอาหารของเรือนแพ จากนั้นนำท่านขึ้นชม หมู่บ้านมอญ ชมวิถีชีวิตชุมชนชาวมอญ และเลือกซื้อของที่ระลึก และชมถ้ำพระผาเอน นมัสการพระพุทธรูปภายในถ้ำ แล้วเชิญท่านพักผ่อน นั่งเอนกายบริเวณแพที่พัก
12.00 น. - บริการอาหารค่ำ(5) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือ นำท่านสู่ ช่องเขาขาด ชมพิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด (Hell Fire Pass) ชมเรื่องราวของการขุดเจาะช่องเขา เพื่อสร้างทางรถไฟ ในเส้นทางสายมรณะ ไทย-พม่า ชมภาพความโหดร้ายและความยากลำบากของผลพวงจากสงคราม ได้เวลาพอสมควร เดินทางกลับกรุงเทพฯ
15.00 น. - แวะให้ท่านได้ เลือกซื้อของฝาก จากเมืองกาญจน์ อาทิ วุ้นเส้นท่าเรือ ขนมต่างๆ ตามอิสระ
18.00 น. - ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

 

ข้อมูลทั่วไปของทัวร์ :
สำหรับท่านที่ต้องการท่องเที่ยวแบบสบายๆ พักผ่อนกับเรือนแพธรรมชาติ ริมแม่น้ำแควน้อย บรรยากาศโรแมนติก บริการชั้นเยี่ยม และเดินทางไม่ไกล “หนุ่มสาวทัวร์” มีความยินดีขอเสนอรายการท่องเที่ยว ผสมผสานกับการพักผ่อนในเรือนแพท่ามกลางธรรมชาติ ที่ จ.กาญจนบุรี ปราศจากมลภาวะ สำหรับผู้รักความงามอันบริสุทธิ์แห่งขุนเขาและสายน้ำ พัก เรือนแพ จังเกิลราฟท์ 1 คืน

ราคานี้รวม : ค่ารถตู้/รถบัสปรับอากาศ / ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 5 มื้อ ตามรายการที่ระบุ - ค่าที่พัก 1 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน ตามที่ระบุในรายการ / ค่าพาหนะท้องถิ่น - ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ / ค่ามัคคุเทศก์ที่ชำนาญงาน - ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท

ราคานี้ไม่รวม : ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการที่ระบุ / ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % - ค่าทิปพนักงานขับรถและพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
หมายเหตุ : สิ่งที่ควรนำติดตัว 
ð ยาประจำตัว ð กล้องถ่ายรูป ð รองเท้าที่สวมใส่สบาย ð อุปกรณ์กันแดด,ร่มพับ ð ชุดเล่นน้ำ

 

น้ำตกป่งป๊ง อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน (GG 0076)

คำอธิบาย: http://2g.pantip.com/cafe/blueplanet/topic/E10405236/E10405236-58.jpgคำอธิบาย: http://www.touronthai.com/gallery/photo/19006003/ranteebridge13.jpgคำอธิบาย: http://i684.photobucket.com/albums/vv209/nsookpr/Thoong%20yai/P1060090_resize_exposure.jpg

วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - อ.สังขละบุรี
23.00 เจอกันจุดนัดหมายเดินทางจาก กทม สู่ อ. สังขละบุรี จ. กาญจนบุรี

วันที่ 2 : อ.สังขละบุรี - น้ำตกป่งป๊ง
07.30 รับประทานอาหารเช้า  ไปที่สะพานรันตี ก่อน ถึงอ.สังขละบุรีนิดหน่อย ลงเรือวิ่งทวนน้ำเข้าสู่แม่น้ำรันตีจนสุดกระทั่งเรือไปต่อไม่ได้อีกแล้ว (ผาบ่ง) จึงลงจากเรือ 
12.00 ทานอาหารกลางวันกัน แล้วค่อยออกเดินเท้าย้อนน้ำขึ้นไปสู่น้ำตกงามกลางป่าชื่อจั๊กจี้ คือ น้ำตกป่งป๊งน้ำตกสูง ประมาณ 70 ม. น้ำตกพิเศษในห้วยหินสีทอง  เดินทางถึงน้ำตก
18.30 ทานอาหารเย็น แบบแค้มปิ้ง และพักแรมหน้าน้ำตกหนึ่งคืน

วันที่ 3 : น้ำตกป่งป๊ง - กรุงเทพฯ
07.30 ตื่นแต่เช้า รับประทานอาหารแล้วเดินป่ากลับออกมา 4 กม. ถึงแม่น้ำรันตี สูบเรือยางทดสอบการลองแก่งตอนบนของแม่น้ำรันตีไม่ต้องกลัวอันตรายครับ เพราะน้ำไม่ลึกไม่มีไฮโดรและเรามีชูชีพให้ทุกคน ระยะทางล่องแก่งประมาณ 10 กม.ออกมาที่หมู่บ้านกองม่องทะ 
12.00 ทานอาหารแบบโฮมเสตย์ที่หมู่บ้านก่อนนั่งเรืออกมา และ กลับ กทม.  แวะรับประทานอาหารเย็น 
21.30 เดินทางกลับถึง กทม

ราคานี้รวม : ค่าเดินทาง อาหารรวม 6 มื้อ ค่าเข้าเขตฯ ค่าเรือ ค่าแพยาง เจ้าหน้าที่นำทาง ค่าตอบแทนสตาฟ ทีมแบกของท้องถิ่น  มีประกันอุบัติเหตุมูลค่า 300,000 บาท

 

  

 

ทัวร์สวนผึ้ง อัมพวา 2 วัน 1 คืน (GG 0077)

คำอธิบาย: http://www.fotorelax.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=38235.0;attach=499515;imageคำอธิบาย: http://www.thaiticketmajor.com/images/venue/10482.jpgคำอธิบาย: อูหลง รีสอร์ท คำอธิบาย: http://www.xn--b3czk4afcy3gxah5a1g4e.com/wp-content/uploads/2012/11/display-scenery_620.jpg


วันแรก  ถ้ำเขาบิน โป่งยุบ ตลาดน้ำสวนผึ้ง The Veneto สวนผึ้ง
07.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย ออกเดินทาง โดย รถตู้ปรับอากาศ VIP พร้อมบริการอาหารว่างและเครื่องดื่ม เที่ยวชม ถ้ำเขาบิน ถ้ำที่มีความงดงามมากที่สุดใน ราชบุรี ภายในแบ่งเป็น ห้องย่อย 8 ห้อง มีความสวยงามของหินงอกหินย้อยแปลกตามากมาย
12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)  ชมโป่งยุบ แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำ ทำให้เกิดเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์  เที่ยวชม ตลาดน้ำสวนผึ้ง The Veneto มีกิจกรรมมากมาย เช่น พายเรือ นวดแผนไทย และร้านขายของที่ระลึกมากมาย   เดินทางสู่มรกตตะวันตก หรือ สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งมีอากาศเย็น สดชื่นตลอดปี เข้าพัก ณ อู่หลงรีสอร์ท (พัก 2 ท่าน/ห้อง แอร์ ทีวีน้ำอุ่น หรือระดับเดียวกัน )
18.30 น.  บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 2) พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง  Scenery resort ฟาร์มกล้วยไม้ บ้านหอมเทียน วัดบางกุ้ง ตลาดน้ำอัมพวา
07.00 น.  สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์ยามเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 3)  เที่ยว Scenery resort & Farm รีสอร์ทในฝัน มีมุมถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะ ฟาร์มแกะและทุ่งหญ้า อันเป็นสัญลักษณ์ของรีสอร์ทแห่งนี้   ชมความงามของราชินีแห่งมวลดอกไม้ ดอกกล้วยไม้หลายสายพันธุ์ ณ ลันดาออร์คิดฟาร์ม  ชมแหล่งผลิตเทียนหอม ณ บ้านหอมเทียน เลือกซื้อเทียนหอมหลากหลายแบบตามอัธยาศัย และถ่ายรูปกับมุมสวยๆ เก๋ๆ มากมาย
12.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)
15.00 น   ชมโบสถ์ปรกโพธิ์ ณ วัดบางกุ้ง Unseen in Thailand  เดิน ช๊อป กิน เที่ยว กับอาหาร ขนม ที่หาทานได้ยาก และซื้อของฝากมากมาย ที่ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำยามเย็นแห่งเดียวของประเทศไทย
20.30 น.  ถึงจุดหมายโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ จากทีมงานวีทราเวล

ราคา 
ผู้ใหญ่ 3,900 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 2,900 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
ราคาหมู่คณะ


จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

10 ท่าน

เริ่มต้นกรุงเทพฯ (บาท/ท่าน)

4,900

4,500

4,100

3,900

3,700

หมายเหตุ 1) ) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่

 

 

 

 

 

ราคานี้รวม 
รถตู้ปรับอากาศ VIP 
อาหาร 4 มื้อ + น้ำดื่มและอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ที่พัก 1 คืน + ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท 
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 

 

ทัวร์สังขละบุรี ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 3 วัน 2 คืน (GG 0078)

คำอธิบาย: http://xn--12ca1ddhq4af0a0bb2a9e4bimcf4b5vrd2af0h.com/wp-content/uploads/2013/10/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%87-1.jpgคำอธิบาย: http://www.paiduaykan.com/76_province/central/kanjanaburi/pic2/pilock7.jpgคำอธิบาย: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSBhJM4afgs1ONfbFxhGtA_gMq8A4nit2T1h1L_x6-tDn5ry1qUhA

 

วันแรก กรุงเทพ กาญจนบุรี ทองผาภูมิ เนินกูดดอย บ้านอิต่อง เนินเสาธง

06.30 น. นัดพบกันที่จุดนัดหมาย เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ บริการอาหารเช้าแบบปิคนิค (มื้อที่ 1)  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ครัวแปดริ้ว (มื้อที่ 2)
12.00 น. มุ่งหน้าตามเส้นทางทองผาภูมิ ปิล็อก บนเส้นทางสายนี้วิวสวยสุดๆ ก่อนถึงอุทยานมีแวะ จุดชมวิว กม. 15 จากนั้นแวะเนินกูดดอย ซึ่งเป็นระเบียงไม้ยื่นออกไปในแนวผา สามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนเขาแหลมได้กว้างไกล 
14.00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านอีต่อง ตำบลปิล็อก เขตทำเหมืองเก่า ระหว่างทางวิวสวยมาก เห็นน้ำตกไหลจากภูเขาข้างทางด้วย จากนั้นเราจะแวะเที่ยว หมู่บ้านอีต่อง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เจริญที่สุดสมัยที่กิจการเหมืองรุ่งเรือง จากนั้นไปชมวิวที่ เนินเสาธง สุดชายแดนไทยพม่า มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อนฝั่งพม่างดงามมากซึ่งมีวิวที่สวยงามมาก  เข้าพักที่  (ห้องแอร์ 2 ท่าน/ห้อง) หรือระดับเดียวกัน
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารรีสอร์ท (มื้อที่ 3)

วันที่สอง เขื่อนเขาแหลม ป้อมปี่ สังขละบุรี วัดวังก์วิเวการาม เจดีย์พุทธคยา ล่องเรือชมเมืองบาดาล หมู่บ้านมอญ สะพานมอญ ตลาดเย็นสังขละบุรี

07.00 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4) จากนั้นชมวิวที่สันเขื่อนเขาแหลม ออกเดินทางสู่สังขละบุรี แวะชม จุดชมทิวทัศน์ป้อมปี่ อุทยานแห่งชาติเขาแหลม สามารถชมทิวทัศน์อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนที่งดงาม  สักการะ หลวงพ่ออุตตมะ เกจิอาจารย์ชื่อดัง ณ วัดวังก์วิเวการาม และสักการะเจดีย์พุทธคยา ศิลปะแบบอินเดีย งดงามมาก
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารศรีแดง (มื้อที่ 5)  เข้าพักที่  / (ห้องแอร์ ทีวี น้ำอุ่น 2 ท่าน/ห้อง) รีสอร์ทสวย สามารถเห็นวิวอ่างเก็บน้ำเขาแหลมได้กว้างไกล  ล่องเรือ สัมผัสสายน้ำเย็นช่ำ พร้อมชมทัศนียภาพของ เมืองบาดาล (Unseen Thailand) หมู่บ้านมอญ และ สะพานมอญ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่รีสอร์ท (มื้อที่ 6) 19.00 น. เดินเที่ยวตลาดเย็นสังขละบุรี มีของกินพื้นเมือง ขนมพื้นเมืองมากมาย


วันที่สาม ด่านเจดีย์สามองค์ สะพาญมอญ ด่านเจดีย์สามองค์ เมียนมาร์(พม่า) เมืองพญาตองซู วัดเสาร้อยต้น วัดเจดีย์ทอง ตลาดพญาตองซู กาญจนบุรี

06.00 น. ทำบุญใส่บาตรพระตามอัธยาศัย ณ สะพานมอญ มีทั้งพระมอญ และพระไทย  เดินเล่นชมวิว สายหมอก สายน้ำยามเช้า ณ สะพานมอญ ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย  รับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 7) 09.00 น. เดินทางสู่ ด่านเจดีย์สามองค์ สุดชายแดนไทยพม่าฝั่งตะวันตก สักการะเจดีย์สามองค์ตั้งเรียงกัน แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า หินสามกอง  ทำเรื่องผ่านแดนข้ามชายแดนไปเที่ยวเมืองพญาตองซู ประเทศเมียนมาร์ นำคณะท่องเที่ยวสถานที่น่าสนใจได้แก่
1) วัดเสาร้อยต้น วัดนี้หลวงพ่ออุตตมะเคยสร้างไว้ เป็นวัดที่ใช้เสาทั้งต้น จากไม้แดง จำนวนมากถึง 105 ต้น
2) วัดเจดีย์ทอง หรือวัดทองคำ ตั้งอยู่บนเนินเขา ์เจดีย์มีขนาดไม่ใหญ่มาก สีทองอร่าม ฐานทรงเหลี่ยม ด้านบนทรงระฆัง รูปทรงคล้ายกับเจดีย์ชเวดากอง รอบองค์เจดีย์มีซุ้มประดิษฐานพระพม่า จุดนี้เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองพญาตองซู และฝั่งไทย
3) ตลาดพญาตองซู เป็นเหมือนตลาดสดของไทย มีผักสด หมู ปลา ของแห้งของกินของใช้ทั่วไป เช่นหอม กระเทียม กะปิ ปลาแห้ง ใบพลู หมาก ปูน เสื้อผ้า โสร่งพม่า เครื่องประทินผิวพม่า เครื่องประดับ พลอย นิล หินสีต่างๆ เฟอร์นิเจอร์ไม้ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ชมของกินของใช้แปลกๆ ของประเทศเมียนมาร์ (พม่า) 
12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 8)  แวะซื้อของฝาก จ. กาญจนบุรี พร้อมรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
19.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ราคา ทัวร์จอย
ผู้ใหญ่ 6,000 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 4,500 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
ผู้ใหญ่ 6,500 บาท/ท่าน เด็ก 3-12 ปี 4,800 บาท/ท่าน (ไม่เสริมเตียง) : เทศกาลวันหยุดปีใหม่ 31 ธ.ค. - 4 ม.ค.

ราคา ทัวร์กรุ๊ปเหมา หมู่คณะ

จำนวนคน

6 ท่าน

7 ท่าน

8 ท่าน

9 ท่าน

10 ท่าน

พักรีสอร์ท

7,400

6,800

6,300

6,000

5,700

หมายเหตุ 1) เด็ก 3-12 ปี คิด 75% ของราคาผู้ใหญ่ 2) ปีใหม่ 31 ธ.ค. - 4 ม.ค. เพิ่ม 500 บาท/ท่าน

 

 

 

 

ราคานี้รวม 
ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ล่าสุด
ค่าที่พัก 2 คืน (ตามที่ระบุ หรือระดับเดียวกัน ห้องพักปรับอากาศ)
ค่าอาหาร 8 มื้อ น้ำดื่มและของว่างระหว่างเดินทาง 
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ รวมค่าผ่านแดนเข้าพม่า
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 1,000,000 บาท 
มัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง 

 

ทัวร์น้ำตกทีลอซู 4 วัน 3 คืน (GG 0079)

คำอธิบาย: http://www.teawtourthai.com/accommodation-photo/Mar25115015.jpgคำอธิบาย: http://www.eatravelandservice.com/images/editor/%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%8B%E0%B8%B9.jpgคำอธิบาย: http://www.teelorsugarden.com/images/sub_1285841997/1289322974.jpgคำอธิบาย: http://www.siamfreestyle.com/images/content_images/attraction_images/tak/tak_att170003001.jpg


วันแรก
20.30 น. ออกเดินทางจากจุดนัดหมายด้วยรถตู้ปรับอากาศVIP มุ่งหน้าสู่ จังหวัดตาก

วันที่สอง
05.00 น. ถึงแม่สอด ออกเดินทางต่อสู่อำเภออุ้มผาง ผ่านถนนลอยฟ้า กว่า 1,219 โค้ง ชมทิวทัศน์ยามเช้าอันงดงามของผืนป่าตะวันตก  ถึงที่พัก พักที่ เสียงซึงรีสอร์ท บรรยากาศบ้านพักร่มรื่น เป็นธรรมชาติ เงียบสงบ จากนั้นแยกสัมภาระที่จำเป็นเพื่อเดรียมไปน้ำตก สัมภาระที่เหลือฝากไว้ที่รีสอร์ทได้ รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 1) จากนั้นล่องแก่งด้วยเรือยางไปยังท่าทราย เป็นแก่งระดับ 1-2 ไม่มีอันตรายระหว่างทางจะผ่านจุดสวยๆ เช่น ผาโว่ น้ำตกทีลอจ่อ หรือน้ำตกสายรุ้ง ธารน้ำร้อน แก่งตะโคะบิ๊ ผาเลือด และผาบ่อง และเราจะรับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 2) ระหว่างล่องแก่ง
13.30 น. ถึงท่าทราย ช่วง มิ.ย. - พ.ย. เดินเท้า ระยะทาง 11 กิโลเมตร เข้าไปยังเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง (ช่วง ธ.ค. - พ.ค. นั่งรถเข้าเขตฯ) ถึงที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เล่นน้ำบริเวณน้ำตกเล็กๆ หลังที่กางเต็นท์ รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 3)และพักผ่อนตามอัธยาศัย (นอนเต็นท์) 

วันที่สาม
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 4) จากนั้นเดินไปชมน้ำตกทีลอซู น้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับ 6 ของโลก เล่นน้ำ ถ่ายรูปกันตามสบาย สามารถปีนเขาอีกลูก เพื่อเก็บภาพความยิ่งใหญ่ของน้ำตกทั้งหมดได้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 5 ) 
13.00 น. ช่วง มิ.ย. - พ.ย. เดินเท้าออกจากเขตฯ ระยะทาง 11 กิโลเมตร จากนั้นล่องแพยางไปบ้านปะหละทะอีก 2 ชั่วโมง และนั่งรถกลับรีสอร์ท (ช่วง ธ.ค. - พ.ค. นั่งรถกลับรีสอร์ท) 
16.00 น. ถึงเสียงซึงรีสอร์ท บริการอาหารว่างพื้นเมือง “กระบองจ่อ” หรือมะละกอชุบแป้งทอด จากนั้นบริการอาหารเย็น (มื้อที่ 6) และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ 
05.00 น. ออกเดินทางไปชมทะเลหมอก และพระอาทิตย์ขึ้นที่ดอยหัวหมด จากนั้นกลับมารับประทานอาหารเช้าที่รีสอร์ท (มื้อที่ 7)
08.00 น. เดินทางกลับ ชม น้ำตกพาเจริญ น้ำตกที่สวยงามมากอีกแห่งของจังหวัดตาก มีจำนวนชั้นถึง 97 ชั้น 
12.00 น. แวะตลาดริมเมย ซื้อสินค้าพื้นเมืองพวก หยก เงิน ชมสะพานมิตรภาพไทย-พม่า รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย  ออกเดินทางต่อ แวะตลาดดอยมูเซอ ซึ่งของฝากพวก หมูยอ แค้ปหมู พริกกระเหรี่ยง ถึงนครสวรรค์ประมาณ 18.00 น. รับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย และซื้อของฝากพวกโมจิกลับบ้าน
22.00 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ :  4,200 บาท/ท่าน : ปีใหม่ 30 ธค. -3 มค. เพิ่ม 300 บาท/ท่าน
ราคาหมู่คณะ
4,000 บาท/ท่าน (10 ท่าน)
4,200 บาท/ท่าน (9 ท่าน)
4,500 บาท/ท่าน (8 ท่าน)
4,800 บาท/ท่าน (7 ท่าน)
ราคานี้รวม 
ค่ารถตู้ปรับอากาศหลังคาสูงคอมมิวเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุด VIP 
ค่าที่พัก 2 คืน (พักเต็นท์ 1 คืน พักเสียงซึงรีสอร์ท 1 คืน)
ค่าอาหาร 7 มื้อ
ค่าล่องแก่ง
ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
ค่าประกันอุบัติเหตุ ท่านละ 200,000 บาท 
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 

 


ห้างหุ้นส่วนจำกัด จีแอนด์จี วอยาส 92/133  ม.สุชาวาลัย ถนนสุขาภิบาล1 ซ.3  ต.บางศรีเมือง  อ.เมือง  จ.นนทบุรี  11000
G & G Voyage Ltd.,Part 92/133 M.Suchavalai, Sukkapiban 1 Rd., Soi3, Bangsrimuang, Nontaburi 11000
Tel: 02-447-8397 Fax: 02-447-8398   Mobile: 086-666-1567, 089-135-3936  E-mail : ann@ggvoyages.com

© Copyright 2015 www.ggvoyages.com  Designed By : wipavadee boonyatha