** การนับวัน และ เวลาการเดินทาง **


การเช่ารถตู้ 1 วัน หมายถึง เช่าเป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง 
สมมติ ลูกค้าให้ไปรับ ณ จุดนัดหมายตามสถานที่ต่าง ๆ ในเวลา  06: 00 น.  หมายถึง ท่านสามารถใช้รถของทางบริษัทเราจนถึงเวลา ประมาณ 6 โมงเย็น (ทางเราอาจจะยืดระยะเวลาให้กับท่าน ได้บ้างเล็กน้อยค่ะ)
     การเช่าหลายวัน จะนับตั้งแต่วันที่ออกเดินทางเป็น 1 วัน นับจนถึงวันที่กลับถึงจุดหมาย สมมุติ ออกเดินทางวันที่ 12 เวลา 2 โมงเย็นจากกรุงเทพฯ ไป เชียงใหม่ แล้วออกเดินทางกลับจากเชียงใหม่ เพื่อกลับมากรุงเทพฯ วันที่ 14  เวลา 2 ทุ่ม ถึง กรุงเทพ 9 โมงเช้าวันที่ 15  คิดเป็น 4 วันนะค่ะ วันกลับถ้ารถมาถึงจุดหมายเช้าก็คิดเป็น 1 วันค่ะ

      เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถ คือ ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.หรือ ไม่เกิน 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย...แต่ไม่เกินเวลา 20.00 น.ของวันนั้น
 
     การนับเวลาชดเชยค่าบริการ ในการเดินทางกลับถึง จุดหมายปลายทาง ** เป็นดังนี้... 
     •ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง ไม่เกินกว่า 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย และไม่เกินกว่าเวลา 20.00 น. ผู้ใช้บริการไม่ต้องจ่ายชดเชยค่าบริการเพิ่ม 
     •ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่า 12 ชั่วโมง นับตั้งแต่เวลาที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย  หรือ...เกินกว่าเวลา 20.00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายชดเชยค่าบริการเพิ่มอีก ชั่วโมงละ 200.- บาท 
     •จุดหมายปลายทาง หมายถึง สถานที่ใดที่หนึ่ง ที่ผู้ใช้บริการกำหนดให้พนักงานขับรถไปส่งในวันเดินทางกลับ
ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
     •ในวันที่เริ่มเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้ (ผู้ใช้บริการสามารถขอตรวจสอบได้) 
     •การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อๆ ไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมันรถเต็มถังให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง

จองรถรับ-ส่ง สนามบินสุวรรณภูมิ - ที่พัก   หรือจากที่พัก-สนามบินสุวรรณภูมิ

เงื่อนไขการบริการ                                              

          1.เพียงคุณแจ้งให้เราทราบว่าผู้โดยสารจะเดินทางมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิใน flight  ไหน ทางเราจะจัดเตรียมรถเพื่อไปรอรับคุณที่สนามบิน ณ จุดนัดพบ ( อย่างทันท่วงที ) แต่ต้องแจ้งรายละเอียดกับทางบริษัทให้ครบถ้วน  เช่น
                    - ผู้โดยสารเดินทางมาจาก สายการบินอะไร ?
                    - เวลาที่จะมาถึงกี่โมง ?
                    - นัดเจอกัน ณ จุดไหนในสนามบินสุวรรณภูมิ ?
                    - ผู้โดยสารทั้งหมดกี่ท่าน ?
          2.เพียงคุณแจ้งให้เราทราบว่าผู้โดยสารต้องการจะให้ทางษริบัทของเราไปรับตามสถานที่พัก หรือ โรงแรมต่าง ๆ กี่โมงเพื่อที่จะเดินทางไปถึงสถานบิน  ทางเราจะจัดเตรียมรถเพื่อไปรอรับคุณที่สถานที่พัก , โรงแรมต่าง ๆ  (อย่างทันท่วงที)  แต่ต้องแจ้งรายละเอียดกับทางบริษัทให้ครบถ้วนเช่น…..
                    - ผู้โดยสารจะเดินทางมากลับ กับ สายการบินอะไร ?
                    - เวลาที่ออกเดินทางของสายการบิน ?
                    - ส่ง ณ จุดไหน ในสนามบินสุวรรณภูมิ ?
                    - ผู้โดยสารทั้งหมดกี่ท่าน ?
         3.ค่าเช่ารถเพื่อ ไปรับ – ไปส่ง ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทางเราจะคิดแค่ค่าเช่ารถรวมน้ำมันแล้ว แต่จะไม่รวม ( ค่าทางด่วน , ค่าผ่านทางพิเศษ และ ค่าจอดรถในบริเวณสนามบิน  ฯลฯ )
         4.เมื่อคุณทำการจองแล้ว หาก เกิดกรณีดังต่อไปนี้ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินมัดจำให้คุณ  เช่น
                  - ผู้เช่ารถแจ้ง  flight  ที่ผู้โดยสารมาถึงผิด และไม่สามารถรับผู้โดยสารได้
                  - ผู้เช่ารถนัดเวลา ไม่ถูกต้อง กับ เวลาที่เครื่องมาถึงสนามบิน ( ทำให้เกิดความผิดพลาดไม่สามารถรับผู้โดยสารได้ )
                  - เมื่อพนักงานของเราไปถึงที่สนามบินแล้ว แต่ ผู้เช่ารถ ไม่พบ เพื่อน , ญาติ หรือ ผู้โดยสารที่ต้องการไปรับ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
                  - เมื่อพนักงานของเราไปรอรับท่าน ยังจุดนัดพบตามสถานที่พัก หรือ โรงแรมต่าง ๆ แต่ไม่พบผู้โดยสาร ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น  , หรือ ทางผู้โดยสารต้องการเปลี่ยนเวลานัดหมายแต่ไม่มีการแจ้งเปลี่ยนเวลานัดหมายล่วงหน้า หรือ สถานที่นัด  ทำให้เกิดการผิดพลาดไม่สามารถรับผู้โดยสารได้เงื่อนไขในการเช่ารถ

 


© Copyright 2014 www.ggvoyages.com  Designed By : wipavadee boonyatha